Domeniul: Biologie și Biochimie

Specializarea:  Bioinformatica medicală

Invăţământ cu frecvenţă, predare în limba română

Master având în funcționare locuri bugetate și locuri cu taxă

Responsabilul programului de studii:Prof. Dr. Speranta Avram

Departamentul de Anatomie, Fiziologie Animală şi Biofizică,

Facultatea de Biologie, Universitatea din Bucureşti,

e-mail: speranta.avram@gmail.com

tel: 021.3181573

Universități și Departamente implicate în organizarea masterului

Universitatea din București, Facultatea de Biologie

 Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”, Facultatea de Farmacie- https://umfcd.ro/educatie/facultati-si-resurse/facultatea-de-farmacie/facultatea-de-farmacie-departament-farmacie-ii-stiinte-de-profil-de-specialitate/disciplina-chimie-farmaceutica/

 Academia Română, Institul de Biochimie, Bucuresti, Departamentul de Bioinformatică și Biochimie Structurală (https://www.biochim.ro/group-bioinformatics-structural-biochemistry/)

 Misiunea programului de studii propus este de a forma specialişti în bioinformatică. În prezent există un număr mare de solicitari pentru profesia de bioinformatician de către marile companii farmaceutice, biotehnologice,clinici private si de stat sau firme dezvoltatoare de software,  atât din străinătate cât și din România.

 Competențe- Noul program de master profesional pregăteşte absolvenţii a diferite facultăţi pentru a fi capabili să aplice metodele bioinformatice, pentru a analiza diferite tipuri de date biologice, cu scopul de a obţine informaţii relevante pentru domeniul medical, vizând în special medicina personalizată. In acest sens, studenţii vor cunoaşte (i) principalele metode care produc informaţie biologică, încadrate în diferite ramuri ale biologiei moleculare (ştiinţele „-omice”: genomică şi transcriptomică, proteomică, interactomică, farmacogenomică), (ii) informaţii legate de patologiile moleculare; (iii) noţiuni fundamentale de chimia medicamentului şi chimie terapeutică, cu evidenţierea ţintelor moleculare sau a proceselor modulate de medicamente; (iv) noţiuni de toxicologie; (v) probleme actuale în genetica medicală; (vi) sisteme de calcul şi limbaje de programare utilizate în bioinformatică; (vii) metode de bioinformatică aplicate domeniilor enumerate anterior la punctele (i) – (v).

 Sustinerea  programului- PROGRAMUL DE MASTER ESTE SUSŢINUT DE:

  • institute din ţară
  • clinici private şi de stat, din ţară şi străinătate,
  • firme din industria farmaceutică, producătoare sau distribuitoare de medicamente

 Oportunitati de angajare- Absolvenţii vor avea principala competenţa de a profesa ca specialişti în diferite instituţii naționale și internaționale, printre care putem menţiona institutele clinice şi preclinice, ȋn centre medicale de investigaţii genetice, firme din industria farmaceutică, producătoare sau distribuitoare de medicamente, institute pentru biotehnologii, institute agricole şi de medicină veterinară.

Pe de altă parte, absolvenţii masterului vor putea continua pregătirea profesională prin realizarea studiilor doctorale, după care se vor putea implica în activităţi educaţionale, fie participând la instruirea şi perfecţionarea personalului laboratoarelor.

Planul de invatamint

Fisele disciplinelor

Admitere 2021- Septembrie

Proba 1- Examen scris: 2 ore; Test grila de tip complement simplu

Proba 2- Proba orală- Prezentarea unui posibil subiect de interes din domeniul bioinformaticii (in corelație cu interesele academice ale candidate/candidatului și cunostințele sale de informatica/bioinformatica/biochimie/farmacologie/biologie/inginerie/toxicologie) și interviu privind intenția și motivația de a urma masterul de Bioinformatica medicala- prezentare fisier ppt, timp alocat 10 minute.

 Tematica examenului scris

  1. Analiza structurală, niveluri de organizarea și plierea proteinelor
  2. Metode computationale de studiu a proteinelor

Bibliografie

1.Molecular Biology of the Cell. 4th edition., Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al.New York: Garland Science; 2002, Capitolul „The Shape and Structure of Proteins” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26830/

2.Nishant Toomula, D Sathish Kumar and VVL Pavan Kumar, Computational Methods for Protein Structure Prediction and Its Application in Drug Design, J Proteomics Bioinform 2011, R1, pg 1-5, https://www.longdom.org/open-access/computational-methods-for-protein-structure-prediction-and-its-application-in-drug-design-jpb.1000203.pdf

Pentru consiliere inscriere admitere master-

Prof. Dr. Speranta Avram, speranta.avram@gmail.com

Lector Dr. Maria Mernea, maria_m_bio@yahoo.com

EU e-Privacy Directive

Departamentul de Anatomie, fiziologie animala si biofizica

Prof. dr. Alexandru  Babes

Prof. dr. Speranta Avram

Prof. dr. Violeta Ristoiu

(director de  departament)

Prof. dr. Beatrice Mihaela Radu

Conf. dr. Mihaela Marcu Lapadat

Conf. dr. Dana Cucu

FP

Conf. dr. Florentina Pluteanu

Lect. dr. Doru Gabor

TS photo

Lect. dr. Tudor Selescu

Lect. dr. Cristina Matanie

Alexandru Deftu

Asist.dr. Alexandru Deftu

roxana

Asist.dr. Roxana Gheorghe

Cornelia Dragomir

Geanina Haralambie

Liliana Stamatin

Cristina

PozaAcademieLuiza

Prof. dr. Maria Luiza Flonta (profesor emerit)