Obiectivele programului
 • Furnizarea bazelor teoretice şi practice pentru a înțelege şi aplica baza bioinformaticii;
 • Pregătirea studenților pentru integrarea în mediul profesional şi inserare pe piața muncii;
 • Pregătirea studenților pentru înscrierea într-un program de pregătire de tip doctoral.

Cui se adresează?

Cine poate aplica la Masterul de Bioinformatică Medicală

Programul de master se adresează atât studenților ce au noțiuni de Biologie, Biochimie şi Informatică cât şi celor ce au absolvit un program de licență acreditat în domeniile Chimie, Medicină Umană şi Veterinară, Farmacie, Matematică, Științele educației, Filozofie, Chimie, Fizică, Inginerie, Științe economice, Drept ce manifestă interes dezvoltarea abilităților de procesare a datelor biologice, înțelegerea şi interpretarea acestora în contextele date.

Absolvenții altor programe de masterat finanțate de la buget pot aplica la acest program doar pe locurile cu taxă.


Admiterea

Locuri cu finanțare de la buget (2023): urmează să se stabilească ; (2022): 12

Locuri cu taxă (2023): urmează să se stabilească; (2022): 38.

Admiterea 2023. Se organizează în luna iulie și constă în două probe.

Proba 1 - Examen scris: 2 ore; Test grilă de tip complement simplu

Tematica examenului scris

 1. Analiza structurală, niveluri de organizarea și plierea proteinelor.
 2. Metode computaționale de studiu a proteinelor.

Bibliografie

1. Molecular Biology of the Cell. 4th edition., Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al.New York: Garland Science; 2002, Capitolul „The Shape and Structure of Proteins” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26830/

2. Nishant Toomula, D Sathish Kumar and VVL Pavan Kumar, Computational Methods for Protein Structure Prediction and Its Application in Drug Design, J Proteomics Bioinform 2011, R1, pg 1-5, https://www.longdom.org/open-access/computational-methods-for-protein-structure-prediction-and-its-application-in-drug-design-jpb.1000203.pdf

Proba 2 - Proba orală, Prezentarea unui posibil subiect de interes din domeniul bioinformaticii (in corelație cu interesele academice ale candidatei/candidatului și cunoștințelor sale de informatică/bioinformaticăa/biochimie/farmacologie/biologie/inginerie/toxicologie) și interviu privind intenția și motivația de a urma masterul de Bioinformatică medicală - prezentare fișier de tip Power Point, timp alocat 10 minute.

Criterii de departajare în cazul egalității mediilor:

1. Nota la examenul scris

2. Media generală de absolvire a Facultății (studii de licență)

Data proba scrisă: urmează să se stabilească,

Data proba orală: urmează să se stabilească;

Locul de desfășurare: Sala Masterat Neurobiologie, etaj 1, Universitatea din București, Facultatea de Biologie, Splaiul Independentei 91-95, sector 5, 050095, București, Romania.


Structura programului

Forma de învățământ: cu frecvență

Limba de predare: română

Planul de invatamint

Fisele disciplinelor

Cadre didactice si cercetători afiliați Masterului de Bioinformatică medicală

Prof. Dr. Dan Mihailescu

Prof. Dr. Speranta Avram

Prof. Dr. Carmen Postolache

Prof. Dr. Carmen Limban

Prof. Dr. Elena Ionica

Conf. Dr. Alexandru Ecovoiu

Prof. Dr. Liliana Burlibasa

Conf. Dr. Maria Mernea

Prof. Dr. Mariana Costache

Lect. Dr. Attila Ratiu

Prof. Dr. Carmen Chifiriuc

Lect. Dr. Eliza Oprea


Competente dobândite

Programul de master profesional pregătește absolvenții a diferite facultăți pentru a fi capabili să aplice metodele bioinformatice, pentru a analiza diferite tipuri de date biologice, cu scopul de a obține informații relevante pentru domeniul medical, vizând în special medicina personalizată. În acest sens, studenții vor cunoaște:

 • principalele metode care produc informație biologică, încadrate în diferite ramuri ale biologiei moleculare (ştiinţele „-omice”: genomică şi trascriptomică, proteomică, interactomică, farmacogenomică),
 • informații legate de patologiile moleculare;
 • noțiuni fundamentale de chimia medicamentului şi chimie terapeutică, cu evidențierea țintelor moleculare sau a proceselor modulate de medicamente;
 • noțiuni de toxicologie;
 • probleme actuale în genetica medicală;
 • sisteme de calcul şi limbaje de programare utilizate în bioinformatică;
 • metode de bioinformatică aplicate domeniilor enumerate anterior.

Posibilități de angajare

Absolvenții vor avea principala competența de a profesa ca specialiști în diferite instituții naționale și internaționale, printre care putem menționa:

 • institutele clinice şi preclinice,
 • centre medicale de investigații genetice,
 • firme din industria farmaceutică, producătoare sau distribuitoare de medicamente,
 • institute pentru biotehnologii, institute agricole şi de medicină veterinară.
 • în Universități, institute şi laboratoare de stat sau private dedicate cercetării biologice şi medicale, fundamentale sau aplicative,
 • ca doctoranzi în ţară şi străinătate prin burse în colaborare,
 • drept cadru didactic în învățământul preuniversitar şi universitar,
 • în firme de comercializare a aparaturii şi reactivilor de laborator.

Universități și Departamente implicate în organizarea masteratului