Pentru perioada 10.02 - 18.02 2024, 5 zile (6 nopti) - seriile și datele exacte se vor anunța după data de 30 ianuarie 2024.

Cererea pentru ocuparea unui loc în tabără (Anexa nr. 4) se va depune secretarelor de an, fizic, în zilele 18, 19, 22.01.2024, însoțite de:

 1. copii actele doveditoare – unde este cazul (documentele justificative
  care atestă situația rezultatelor deosebite obținute la învățătură, implicarea în
  activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale
  prevăzute la art.5 alin.(1) lit. a)
 2. copie CI sau pașaport;
 3. copie carnet de student/ legitimație de student, vizată pentru anul universitar
  2023-2024.
 4. declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal,
  semnată de beneficiarul locului de tabără (Anexa 7.1) 
 • · Comisia de selecție Tabere iarna 2024 se va întruni in 23 ianuarie 2024.
  · Întocmirea listelor cu studenții care au depus cerere, selectarea acestora
  conform art.15 din metodologie și afișarea acestora: 25.01.2024.
  · Contestațiile se pot depune in ziua de 26 ianuarie 2024.
  · Comisia de contestație Tabere 2024 se va întruni în 26.01. 2024, dacă va fi
  cazul.

 Metodologie tabere studentesti 2024

Cerere tabere

Adresa,  tabere februarie 2024

Numar locuri tabere