Cursurile online în vederea susținerii examenului de gradul II, sesiunea august 2022, vor avea loc în perioada 4 – 8 iulie 2022, pe platforma Google Meet.
Persoana desemnată din partea facultatii căreia candidații i se pot adresa pentru informații suplimentare este doamna Prof. dr. Paulina Anastasiu –
paulina.anastasiu@bio.unibuc.ro

Cursurile nu sunt obligatorii, iar candidatii care opteaza pentru efectuarea lor vor achita, o taxa de 300 lei, în contul UB

RO26TREZ70520F330500XXXX

(CUI 4505502),
sau la

Casieria U.B ( Sos. Panduri nr.90).
A se menționa – cursuri grad II, facultatea și numele candidatului.

Examenele de Grad II vor avea loc:

- 29 august 2022, ora 9, Amfiteatrul Voinov (Sediul din Splaiul Independenței) la Metodica specialității (scris)

- 31 august 2022 (oral) la Pedagogie și elemente de psihologie și de sociologie educațională