Pentru studenţii din anul I şi II studii universitare de licenţă şi masteranzii din anul I, anul universitar 2021-2022 s-a aprobat în Consiliul Profesoral organizarea unei presesiuni în perioada 17 – 27 februarie 2022