Conform calendarului in perioada 18.10.2021- 03.11.2021 se vor depune cererile si documentele doveditoare pentru bursele sociale.

Având în vedere prevederile Metodologiei de acordare a burselor pentru studenții UB,  suma de referință pentru încadrarea în venitul minim net lunar pe membru de familie venitul minim net de 1386 de lei.

CERERILE PENTRU OBȚINEREA BURSEI SOCIALE ÎMPREUNĂ CU DECLARAȚIA PENTRU BURSĂ SOCIALĂ ȘI  DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE SE POT DEPUNE ÎN FORMAT FIZIC LA SECRETARIATUL FACULTĂȚII DE BIOLOGIE.

ATENȚIE! Lunile care se iau în considerare pentru calculul venitului lunar net mediu per membru de familie sunt: IULIE, AUGUST și SEPTEMBRIE.

Pentru situațiile în care venitul declarat este 0 lei, studentul este obligat să prezinte raportul de anchetă socială, realizat cu respectarea prevederilor legale, din care să reiasă situația exactă a familiei acestuia. Ancheta socială este obligatorie în cazul în care părinții studentului lucrează sau domiciliază în străinătate.

Raportul de anchetă socială poate fi solicitat de către comisie și în cazul în care există suspiciuni rezonabile asupra venitului declarat.

PENTRU BURSELE DE MERIT I SI MERIT II, COMISIA DE BURSE DE LA NIVELUL FACULTĂȚII VA ELABORA LISTE CU STUDENȚII ELIGIBILI. LISTELE VOR FI AFIȘATE LA AVIZIER ȘI POSTATE PE SITE-UL FACULTĂȚII ÎN TERMENUL INDICAT DE CALENDAR.