Rezultatele de la examenul de admitere se vor putea accesa in Platforma Google Classroom

Confirmare loc: 24-27 septembrie 2021

Luni- Vineri intre orele 9-14

Sambată – Duminică între orele 9-12

Toţi candidaţii admişi la BUGET sau la TAXĂ trebuie să depună la Secretariat  în perioada de confirmare, o cerere (tipizat de la Secretariat) pentru confirmarea locului.

Candidații admisi la buget sau taxa, care s-au înscris online vor depune pentru confirmarea locului toate documentele încarcate în platformă, inclusiv chitanța care confirmă achitarea taxei de înscriere în original (indiferent de modalitatea de plată), 3 foto 3/4 și fișa de înscriere generată tot din platformă.

Candidaţii admişi la buget, trebuie sa prezinte la secretariat actele de studii în original.  Neprezentarea actelor de studii în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la buget.

Candidaţii admişi la taxă, trebuie să prezinte la secretariat, în aceeași perioadă actele de studii în original (pentru copii conform cu originalul) sau copii legalizate şi chitanţa care confirmă achitarea sumei de 2250 lei (prima tranșă).

Taxa de școlarizare se poate achita la  Casieria Universității (Sos. Panduri nr.90, Clădirea Rectoratului ) sau în contul Facultății de Biologie .

RO97 RNCB0076010452620 308.

EU e-Privacy Directive