ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAŢIEI

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

Studii universitare de masterat

Domeniul: ȘTIINȚE ALE EDUCAȚIEI

Programul de studii – MASTER DIDACTIC ÎN BIOLOGIE

Durata studiilor:  2 ANI , 4 SEMESTRE

Forma de învăţământ : ÎF (cu frecvenţă)

 

 REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE LA PROGRAMUL DE MASTER  DIDACTIC ÎN BIOLOGIE

 SESIUNEA IULIE 2021

 CANDIDAŢII ADMIŞI  PE LOCURILE SUBVENŢIONATE DE LA BUGET 

Nr. crt.

Numele,  prenumele şi iniţiala tatălui

Media

1.

GÂNGU D. ANA-MARIA

10

2.

PROCA R. MARIA TEODORA

10

3.

PETRAȘC V. ELENA DIANA

9,80

4.

DRĂGUȚU V. DANIELA CRISTINA

8,83