Cursurile online în vederea susținerii examenului de gradul II, sesiunea august 2021, vor avea loc în perioada 5 – 9 iulie 2021.

Persoana desemnată din partea facultatii căreia candidații i se pot adresa pentru informații suplimentare este doamna Prof. dr. Paulina Anastasiu – paulina.anastasiu@bio.unibuc.ro

Cursurile nu sunt obligatorii, iar candidatii care opteaza pentru efectuarea lor vor achita, o taxa de 300 lei, în contul UB RO26TREZ70520F330500XXXX,  sau la Casieria U.B ( Sos. Panduri nr.90).

 A se menționa – cursuri grad II și Facultatea.

Examenul de Grad II va avea loc în data de 25 august 2021, ora 9, Amfiteatrul Voinov (Sediul din Splaiul Independenței).