DESCHIDEREA ANULUI UNIVERSITAR
2022-2023

Are loc în data de 3 OCTOMBRIE 2022
Facultatea de Biologie
Splaiul Independenței nr. 91-95
ÎN AMFITETRUL VOINOV
ORA 10:00

 

  ADMITERE MASTER  SEPTEMBRIE 2022

 Rezultate admitere master septembrie

 

Facultatea

Programul de studii universitare de masterat

Forma de organizare (IF/IFR)

Locuri septembrie 2022

 

Buget

rromi

Total BUGET

Total TAXĂ

 
 

Biologie

Biochimie si biologie moleculara

IF

7

 

7

33

 
 

Biologie medicală

IF

0

1

1

18

 
 

Neurobiologie

IF

1

 

1

34

 
 

Genetica aplicată si biotehnologie

IF

0

 

0

27

 
 

Microbiologie aplicată si imunologie

IF

0

 

0

16

 
 

Biochimie clinică aplicată

IF

3

 

3

34

 
 

Laborator medical

IF

1

1

2

17

 
 

Bioinformatică medicală

IF

3

 

3

36

 
 

Managementul integrat al capitalului natural*

IF

9

 

9

30

 
 

Master Didactic

IF

3

 

3

0

 
  Applied Bioinformatics for Life Science IF 0 0 0 30  
 

TOTAL

 

27

2

29

275

 

 

CALENDAR ADMITERE 2022– MASTER (sesiunea SEPTEMBRIE)

 

Perioada de înscrieri: 10 – 14 septembrie 2022

Date de examen:  16 - 20 septembrie 2022

Afişare rezultate:  22 septembrie 2022

Confirmare loc: 23, 26 si 27 septembrie 2022

Înscrierea se poate face online (https://admitere.bio.unibuc.ro)  sau în cazuri excepționale la sediul facultății (Spl. Independenței 91-95).

Pentru înscriere la sediul facultății, programul este:

Luni – Miercuri – orele 9-14

Sâmbătă – Duminică – orele 9-12

 • Fiecare candidat poate opta pentru 1 sau 2 programe de master, în care menționează programul / programele de studii în ordinea preferințelor. La fiecare opțiune de program de studii se trece și preferința pentru buget sau taxă. Nu se acceptă schimbarea ordinii opțiunilor.

 

Proba 1: examen scris  

Tematica de concurs se găsește în departamente.

Proba 2: interviu

Media minimă de admitere este 7 (şapte)

 

ADMITERE MASTER SEPTEMBRIE 2022

PROBELE DE CONCURS VOR AVEA LOC FAȚĂ ÎN FAȚĂ

1.BIOCHIMIE SI BIOLOGIE MOLECULARĂ

Examenul de admitere va avea loc dupa cum urmeaza:

            - 19.09.2022 - Proba scrisa – ora 9, Laborator Biochimie, parter (Sediul din Splaiul Independentei)

            - 20.09.2022 - Interviu – ora 14 – Laborator Biochimie, parter (Sediul din Splaiul Independentei)

2.BIOCHIMIE CLINICĂ APLICATĂ

Examenul de admitere va avea loc dupa cum urmeaza:

            - 16.09.2022- Proba scrisa – ora 15, Laborator Biochimie, parter (Sediul din Splaiul Independentei)

            - 17.09.2022- Interviu – ora 10 – Laborator Biochimie, parter (Sediul din Splaiul Independentei)

3.BIOLOGIE MEDICALĂ

Examenul de admitere va avea loc dupa cum urmeaza:

 • 16.09.2022 - Proba scrisa – ora 12, sala 1 (Sediul din Splaiul Independentei)
 • 20.09.2022 - Interviu– ora 10, sala 1 (Sediul din Splaiul Independentei)

4.GENETICA APLICATĂ SI BIOTEHNOLOGIE

Examenul de admitere va avea loc dupa cum urmeaza:

 • 19.09.2022- Proba scrisa – ora 10, Amf. Brandză (Sediul din Gradina Botanică)
 • 20.09.2022- Interviu -ora 10, Laborator Genetica microorganismelor, et.1 (Sediul din Gradina Botanică)

5.MICROBIOLOGIE APLICATĂ SI IMUNOLOGIE

Examenul de admitere va avea loc dupa cum urmeaza:

- 16.09.2022 - Proba scrisa – ora 13, Amf. Brândză (Sediul din Gradina Botanica)

- 17.09.2022 - Interviu - ora 13, Sala Lucrari practice Microbiologie, etaj 1  (Sediul din Gradina Botanică)

6.LABORATOR MEDICAL

Examenul de admitere va avea loc dupa cum urmeaza:

- 16.09.2022 - Proba scrisa – ora 10, Sala Lucrari practice Microbiologie, etaj 1 (Sediul din Gradina Botanica)

- 17.09.2022 - Interviu - ora 10, Sala Lucrari practice Microbiologie, etaj 1 (Sediul din Gradina Botanică)

7.NEUROBIOLOGIE

Examenul de admitere va avea loc dupa cum urmeaza:

 • 16.09.2022 - Proba scrisa– ora 9, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei)
 • 20.09.2022 - Interviu – ora 9, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei)

8.BIOINFORMATICĂ MEDICALĂ

Examenul de admitere va avea loc dupa cum urmeaza:

 • 18.09.2022 - Proba scrisa– ora 13, Sala Conferinte, ICUB (Sediul din Splaiul Independentei)
 • 19.09.2022 - Interviu – ora 13, Sala Conferinte, ICUB (Sediul din Splaiul Independentei)

 

9.APPLIED BIOINFORMATICS FOR LIFE SCIENCE

Examenul de admitere va avea loc dupa cum urmeaza:

 • 19.09.2022 - Proba scrisa – ora 15, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei)
 • 20.09.2022 - Interviu – ora 15, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei)

10.MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CAPITALULUI NATURAL

Examenul de admitere va avea loc dupa cum urmeaza:

 • 19.09.2022 - Proba scrisa – ora 10, sala 101 (Sediul din Splaiul Independentei)
 • 20.09.2022 - Interviu – ora 10, sala 101(Sediul din Splaiul Independentei)

11.MASTER DIDACTIC

Examenul de admitere va avea loc dupa cum urmeaza:

Inscrieri - 5 - 19 septembrie;

Afisare rezultate - 20 septembrie;

Confirmari - 21 - 23 septembrie;

Analiza dosarelor: 19.09.2022, ora 10

În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

 • nota obţinută la examenul de licență;
 • media anilor de studii la programul de licență. 
 • Taxa de înscriere la admitere: 200 lei.
 •  Taxa anuală este de 4700 lei 

Candidaţii admişi pe locurile cu TAXĂ au obligația de a prezenta în perioada de confirmare chitanţa de achitare a sumei de 700 lei reprezentand o parte din taxa de şcolarizare aferentă semestrului I de studiu – în contul RO97 RNCB0076010452620 308 (urmând ca diferenţa de 1650 lei să fie achitată pâna la sfârşitul lunii octombrie 2022)

 

Dovada plății:

In funcție de modalitatea abordată pentru efectuarea plății taxei de înscriere sau a taxei de școlaritate, dovada plății poate fi:

 • Chitanță eliberată de bancă – în cazul în care plata se face prin transfer bancar, scanată în format pdf

On-line, pe site-ul: https://po.unibuc.ro/master.php.

 • Chitanță eliberată la înscriere în cazul în care optați să vă înscrieți la sediul facultățiiActe necesare: 

 • - Fișa tip de înscriere; 
 • - Diplomă de licenţă şi supliment diplomă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă de licență pentru promoția 2022;
 • - Diplomă de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul; 
 • - Certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul; 
 • - Certificatul de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul); 
 • - 3 fotografii ¾ cm; 
 • - Copie după cartea de identitate sau pașaport;
 • - Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează; 
 • - Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
 • - Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă. 
 • Candidații care au fost/sunt studenți la alt program de master – trebuie să aducă o adeverință eliberată de secretariatul facultății respective din care să rezulte: numărul de ani urmați, forma de finanțare pe anii de studiu (buget sau taxă) și dacă au beneficiat sau nu de bursă.
 • Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru romi este necesară o recomandare din partea unei organizații legal constituite a romilor, în care se menționează  că respectivul candidat face parte din etnia romă.
 • - Dosar plic. 

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

 • copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii/centru de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

Pentru studiile universitare organizate într-o limbă straină (engleză) admiterea va conține obligatoriu o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.    

Un candidat poate participa concomitent la admiterea la mai multe facultăți sau domenii din cadrul Universității din București sau din alte instituții de învățământ superior, dar poate fi admis la o singură universitate sau facultate (domeniu) pe locurile finanțate de la buget pe durata normală de studii. Candidatul admis la cel mult două universități sau facultăți sau specializări concomitent este obligat să opteze pentru aceea la care dorește să fie admis pe locurile finanțate de la buget, prin prezentarea dosarului cu acte de studii  în original în termenul stabilit de facultate. 

NEPREZENTAREA DIPLOMELOR ÎN ORIGINAL din vina exclusivă a candidatului admis, DUCE LA PIERDEREA LOCULUI FINANȚAT DE LA BUGET.Absolvenţii din promoţia 2022 vor prezenta adeverinţa de absolvire în original pâna la eliberarea actelor originale.
 

Metologia admiterii

Metodologia admiterii la masteratul didactic

Caledar cadru