A D M I T E R E     2 0 2 3
STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ
ADMITEREA LA FACULTATEA DE BIOLOGIE:
ON-LINE / SEDIUL FACULTĂȚII.

Momentan nu mai sunt locuri libere ramase pentru sesiunea de admitere licenta din septembrie 2023. Informatiile se vor actualiza la inceputul lunii septembrie

Actualizare:
Perioada de confirmări 19 - 26 iulie 2023
În ultima zi confirmarea se face până la ora 14:00.
 
Confirmarea se face la Facultatea de Biologie, sediul din Spl. Independenței nr. 91 - 95, sector 5, București

https://admitereonline.unibuc.ro/

LICENȚĂ REZULTATE FINALE 28 IULIE 2023CONFIRMAREA LOCULUI

 

Program actualizat confirmări:
Luni – Vineri – orele 9.00 – 14.00
Sâmbătă – Duminică –   orele 9.00 - 12.00

Afisarea rezultatelor finale la concursul de admitere la programul de licenta:

28 iulie dupa ora 12:00

Retragerea dosarelor: 

31.07 - 3.08 orele 9:00-14:00 

Confirmarea locului este realizată de toți candidații care au participat la concursul de admitere (inclusiv de catre cei care sunt pe listele de asteptare) și care doresc să participe în continuare la procesul de admitere, până la afișarea rezultatelor finale, indiferent de poziția pe care o ocupă pe listele de înscriși.

Confirmarea locului se va realiza de către candidat, personal/ procură notarială, pe baza Cărții de identitate (cetățeni români)/ Pașaportului (cetățeni străini), sau procurii notariale.

CANDIDAȚII CARE S-AU ÎNSCRIS ONLINE
Trebuie să aducă următoarele documente:

1. Fișa-tip de înscriere – semnată în original de candidat (se scoate din platforma de admitere)
2. Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta
- CONFIRMAREA LOCULUI LA BUGET - în original, indiferent de lista pe care se regăsesc
(chiar și Lista de așteptare)
- CONFIRMAREA LOCULUI LA TAXĂ - original și în copie pentru a fi certificată conform cu
originalul, indiferent de lista pe care se regăsesc (chiar și Lista de așteptare)
3. Certificatul de naștere - original și în copie pentru a fi certificată conform cu originalul;
4. Adeverinţă medicală tip – original, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care
candidează;
5. 3 fotografii tip buletin de identitate (3/4);
6. C.I. sau pașaport în copie - original și în copie pentru a fi certificată conform cu originalul
7. Recomandare pentru candidații aparținând minorității rrome (pentru locurile speciale) din
partea unei organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în
care se menționează că respectivul candidat face parte din etnia rroma, în copie scanată - originalul
va fi depus la secretariat in momentul constituirii/depunerii dosarului fizic;
8. Candidații care provin din centre de plasament sau din sistemul de protecție socială și au
candidat pentru un loc special alocat acestor categorii de persoane, trebuie să prezinte
documentele justificative în acest sens;
9. Chitanţă de plată a taxei de înscriere la admitere
10. Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor
legale în vigoare la data înscrierii; Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara
României, eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.E.

11. CANDIDAȚII CARE AU URMAT/ SUNT STUDENȚI LA O FACULTATE trebuie să aducă
Adeverință de la secretariatul facultății respective, din care să reiasă forma de finanțare

 


CANDIDAȚII CARE S-AU ÎNSCRIS LA FACULTATE
Trebuie să aducă următoarele documente:

1. Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta
- CONFIRMAREA LOCULUI LA BUGET - în original, indiferent de lista pe care se regăsesc
(chiar și Lista de așteptare)
- CONFIRMAREA LOCULUI LA TAXĂ - original și în copie pentru a fi certificată conform cu
originalul, indiferent de lista pe care se regăsesc (chiar și Lista de așteptare)

Rezultate preliminare Admitere Licență, Sesiunea iulie 2023

 Candidații se regăsesc după nr. de dosar.

 

 Pentru sesiunea iulie 2023 Facultatea de Biologie oferă viitorilor studenți posibilitatea de a se înscrie
online accesând o platformă informatică ce va fi afișată în perioada respectivă sau fizic (prin depunerea
unui dosar care va conține toate actele necesare înscrierii) la sediul Facultății de Biologie din Spl.
Independenței nr. 91-95, sector 5, București.
- Candidații care se înscriu on-line NU trebuie să vină la sediul Facultății de Biologie.

Link metodologie

Link Statistica 

Programul de studii

Forma de învățământ

Durata studiilor

Număr locuri

Total locuri

BIOLOGIE - buget

IF

3 ani

63, din care:

1 (romi)

2 (licee din mediul rural)

1 (dizabilitați)

1 Etnic (Român de pretutindeni) cu finanțare M.E.

120

BIOLOGIE - taxă

IF

3 ani

56

BIOCHIMIE - buget

IF

3 ani

43, din care:

1 (romi)

1 (licee din mediul rural)

1 Etnic (Român de pretutindeni) cu finanțare M.E.

100

BIOCHIMIE - taxă

IF

3 ani

56

ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – buget

IF

3 ani

25, din care:


1 (licee din mediul rural)

60

ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI - taxă

IF

3 ani

35

CALENDAR ADMITERE


Perioada de înscrieri: 7 – 16 iulie 2023
Rezultate preliminare – 19 iulie 2023
Confirmarea locului ocupat: în perioada 19 - 26 iulie 2023
Rezultatele finale vor fi anunțate: în 28 iulie 2023
Sesiunea admitere septembrie va avea loc în situația în care răman locuri libere.

Platforma de înscriere va funcționa începând cu data de 7 iulie 2023, ora 09.00 și se va închide pe 16 iulie 2023, ora 12.00

Forma de concurs: 100% media de la bacalaureat

Fiecare candidat poate opta pentru min.1 și max.6 programe de studiu, în ordinea preferințelor. Se recomandă ca la fiecare program de studiu pentru care se opteazasă se selecteze atât forma de finanțare ''buget'' cât și forma de finanțare „taxă”. 

După validarea dosarului de înscriere, nu se mai acceptă schimbarea opțiunilor și a ordinii acestora.
 

Confirmarea locului este realizată de toți candidații care au participat la concursul de admitere (inclusiv de catre cei care sunt pe listele de asteptare) și care doresc să participe în continuare la procesul de admitere, până la afișarea rezultatelor finale, indiferent de poziția pe care o ocupă pe listele de înscriși.

Confirmarea locului se va realiza de către candidat, personal/ procură notarială, pe baza Cărții de identitate (cetățeni români)/ Pașaportului (cetățeni străini), sau procurii notariale.

Candidații care doresc să confirme pentru un loc la buget, trebuie sa se prezinte cu diploma de Bacalaureat in original. 

Candidații care doresc să confirme pentru un loc doar la taxă, indiferent de lista de înscriși pe care se regăsesc, vor completa o cerere tip în care solicită ocuparea unui loc cu taxă. Pe Cerere se specifică „îmi mențin opțiunile din Fișa de înscriere.

 
 
In cazul în care vor exista egalități între mediile candidaţilor clasaţi pe ultimul loc, se vor aplica
următoarele criterii de departajare:
       - nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română, proba scrisă;
       - nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele biologie, chimie,
matematică, fizică, istorie, geografie. logică (trebuie selectată obligatoriu această disciplină in ordinea enumerată mai sus)


Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană
pe bază de procură notarială. În procura notarială trebuie să fie menționate și opțiunile candidatului,
într-o ordine pe care candidatul și-o asumă.


Acte necesare la înscriere:


• Fișa-tip de înscriere
• Diploma de Bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta (în original sau în copie certificată conform
cu originalul) sau adeverinţă (în cazul liceelor care nu au eliberat diplome pentru promoţia 2023) eliberată
de către instituția de învățământ, în care se menționează media generală, notele la probele examenului de
bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma.
• Certificatul de naștere, original și în copie pentru a fi certificată conform cu originalul;
• Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
• 3 fotografii tip buletin de identitate (3/4);
• C.I. sau pașaport în copie;
• Recomandare pentru candidații aparținând minorității rrome (pentru locurile speciale) din partea unei
organizații legal constituite a rromilor, indiferent de domeniul acesteia de activitate, în care se
menționează că respectivul candidat face parte din etnia rroma, în copie scanată - originalul va fi depus la
secretariat in momentul constituirii/depunerii dosarului fizic;
• Candidații care provin din centre de plasament sau din sistemul de protecție socială, vor putea opta
pentru a candida pentru un loc special alocat acestor categorii de persoane, prezentînd documentele
justificative în acest sens;
• Chitanţă de plată a taxei de înscriere la admitere
• Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, conform prevederilor legale în
vigoare la data înscrierii; Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României, eliberat de
către direcția de specialitate din cadrul M.E.

 • Criterii de admitere pentru olimpici:
  Absolvenții de liceu cu distincţii la Olimpiadele Școlare Internaţionale (premiile I, II, III, menţiuni, premii
  speciale) în unul din cei 4 ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie şi cu distincţii la Olimpiadele Școlare
  Naţionale (premiile I, II, III, mențiuni) în cel puţin unul din anii de studiu de liceu la disciplinele Biologie,
  Chimie;

 • NUMAI pentru persoanele care solicită scutirea de taxa de înscriere la concursul de admitere, se va
  prezenta unul din următoarele documente:
  Scutirea de taxă se acordă pentru o singură înscriere.
  • Copie de pe certificatele de deces ale părinților (în cazul celor orfani de ambii părinți);
  • Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație);
  • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau
  pensionat, a susținătorilor legali;
  • Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru
  susținătorii legali ai candidatului.

 • Taxa de înscriere pentru admitere este de 200 lei.
 •  Taxa de școlarizare este 4200 lei/an. 
 • Taxa acoperă înscrierea la toate programele de studiu de la Facultatea de Biologie.

 • Taxa de admitere neutilizată nu se restituie.
  În perioada înscrierilor, posibilitățile de plată sunt:
  Prin transfer bancar/ordin de plată în contul RO97 RNCB0076010452620 308
  Pe site-ul Universității din București (www.unibuc.ro), la adresa www.po.unibuc.ro
  Chitanță eliberată la înscriere în cazul în care optați să vă înscrieți la sediul facultății