A D M I T E R E      2 0 2 1

STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 

ON-LINE – https://admitere.bio.unibuc.ro.

SEDIUL FACULTĂȚII – Cazuri excepționale

 

Contact: admitere@bio.unibuc.ro

 Rezultate finale admitere licență iulie 2021

Confirmare locului la taxă

 
Taxa anuala este 4000 lei.
Jumătate din taxa de studiu ( 2000 lei) se achită în perioada 1 - 3 septembrie 2021 în contul 
Facultății de Biologie RO97 RNCB0076010452620 308. (Chitanța trebuie adusă la secretariatul facultății )

 

 

 1. Perioada de înscrieri: 15 – 24 iulie 2021

Pentru sesiunea iulie 2021 Facultatea de Biologie oferă viitorilor studenți posibilitatea de a se înscrie:

 • on-line pe platforma de admitere https://admitere.bio.unibuc.ro, sau
 • direct la sediul Facultății de Biologie din Spl. Independenței nr. 91-95, sector 5, București, în cazuri excepționale
 • Candidații care se înscriu on-line NU trebuie să vină la sediul Facultății de Biologie.
 • Candidații care doresc să se înscrie la sediul Facultății de Biologie trebuie să respecte următorul program:

Luni – Vineri – orele 9.00 – 14.00

Sâmbătă – Duminică – orele 9.00 – 12.00

Aplicația poate fi accesată și din sălile special amenajate în facultate.

 

Programul de studii

Forma de învățământ

Durata studiilor

Locuri

1

BIOLOGIE - buget

Cu frecvență

3 ani

65, din care:

1 (romi)

1 (licee din mediul rural)

1 (sistem de protectie sociala)

2

BIOLOGIE - taxă

Cu frecvență

3 ani

55

3

BIOCHIMIE - buget

Cu frecvență

3 ani

43, din care:
1 (licee din mediul rural)

4

BIOCHIMIE - taxă

Cu frecvență

3 ani

37

5

ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI – buget

Cu frecvență

3 ani

25, din care:
1 (licee din mediul rural)

6

ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI - taxă

Cu frecvență

3 ani

35

Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură notarială. În procura notarială trebuie să fie menționate și opțiunile candidatului, într-o ordine pe care candidatul și-o asumă.

 

 2. Selecţia candidaţilor:

Proba I-  100% media de la bacalaureat

Rezultate înscrieri – 26 iulie 2021

În cazul în care vor exista egalități între mediile candidaților clasați pe ultimul loc, se vor aplica următoarele criterii de departajare:

 • nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la Limba și literatura română, proba scrisă;
 • nota obținută în cadrul examenului de bacalaureat la una din disciplinele biologie, chimie, matematică, fizică.
3. Taxe:

Taxa de înscriere pentru admitere este de 150 lei.

Taxa acoperă înscrierea la toate programele de studiu de la Facultatea de Biologie.

Taxa de admitere neutilizată (pentru candidații nevalidați/ respinșii/ care și-au retras dosarul) nu se restituie.

Pentru locurile cu taxă, taxa anuală este de 4.000 lei (septembrie și martie).

 • Criterii de admitere pentru olimpici:
 • Absolvenții de liceu cu distincţii la Olimpiadele Școlare Internaţionale (premiile I, II, III, menţiuni, premii speciale) în unul din cei 4 ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie şi cu distincţii la Olimpiadele Școlare Naţionale (premiile I, II, III, mențiuni) în cel puţin unul din anii de studiu de liceu la disciplinele Biologie, Chimie;

4. Acte necesare pentru înscriere admitere licenţă:

 

Actul necesar înscrierii

Înscriere on-line

Înscriere la sediul Facultății de Biologie

 

(1)

(2)

(3)

1

Fișa de înscriere

Se completează în aplicație

Se completează, în sistem electronic, la momentul înscrierii la sediul Facultății de Biologie

2

Diploma de bacalaureat - cetățeni români

Diplomă echivalentă - cetățeni străini

Absolvenții din promoția iulie 2021 – datele se preiau din Sistemul informatic al Ministerului Educației (SIIR), atunci când candidatul alege această opțiune în Platforma de admitere on-line

Absolvenții din promoții anterioare – diploma de bacalaureat scanată, în format pdf se încarcă în platforma de admitere.

−       Documentele în original

−       Copie după fiecare document

−       Copia se certifică, în conformitate cu originalul, de către membrii comisiei de admitere, pe baza documentului original

−       (la dosar va rămâne copia certificată de către membrii comisiei de admitere)

3

Certificat de naștere

scanat, în format pdf

4

Carte de identitate– cetățeni români

Pașaport – cetățeni străini

scanată, în format pdf

5

Certificat de căsătorie (dacă este cazul)

scanat, în format pdf

6

Adeverință medicală tip

scanată, în format pdf

în original

Se eliberează de cabinetele medicale şcolare sau de medicul de familie de care aparţin.

Din adeverință trebuie să rezulte că aplicantul este apt pentru admitere la facultate

7

Olimpic

(conform criteriilor de admitere pentru olimpici)

Diploma(e)

scanat(e), în format pdf

Copie(i)

8

Dovada plății taxei de înscriere la concursul de admitere la Facultatea de Biologie

scanată, în format pdf

Copie după dovada plății

În funcție de tipul de plată, dovada plății poate fi:

a)      Chitanță eliberată de bancă – în cazul în care plata se face prin transfer bancar (Facultatea de Biologie RO97 RNCB0076010452620 308), scanată în format pdf 

b)      Dovada plății on-line, pe site-ul https://po.unibuc.ro/admitere.php

c)      La înscriere – pentru cei care nu se înscriu pe platforma on-line și vin să se înscrie la facultate

9

Adeverința de la altă facultate

scanată, în format pdf

în original

Candidații care au fost/sunt studenți la altă facultate – trebuie să aducă o adeverință eliberată de secretariatul facultății respective din care să rezulte:

-       numărul de ani urmați,

-       forma de finanțare pe anii de studiu (buget sau taxă)

-       dacă au beneficiat sau nu de bursă

10

Cetățenii străini care participă la concursul de admitere prezintă și:

10.1

Certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de M.E.

scanat, în format pdf

în original

10.2

Diploma de bacalaureat recunoscută conform metodologiei aprobate de Ministerul Educației.

Scanat, în format pdf

în original

10.3

Traducerea legalizată a diplomei obținute şi a foii matricole. Documentul de recunoaștere a studiilor în afara României, conform prevederilor legale în vigoare la data înscrierii. (vezi site-ul http://www.cnred.edu.ro/ )

scanat, în format pdf

în original

11

Candidați care sunt scutiți de taxă:

În cadrul Universității din București, scutirea de la plata taxei de înscriere la admitere este valabilă doar pentru o singură înscriere, într-o singură sesiune de admitere

Se prezintă unul din următoarele documente:

11.1

Certificatele de deces ale părinților (In cazul celor orfani de ambii parinti)

scanat, în format pdf

Copie legalizată

11.2

Adeverință de la casa de copii (în cazul celor aflați în această situație)

scanată, în format pdf

în original

11.3

Adeverință din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic și auxiliar, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali

scanată, în format pdf

în original

11.4

Adeverință din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului

scanată, în format pdf

în original

11.3

Olimpici – la care distincțiile sunt recunoscute de comisia de admitere

-

-

12.

Fotografie(i)

Tip ¾

-

3 fotografii tip ¾ (în original (pe hârtie fotografică)

13

Pentru cei care candidează pe locuri speciale pentru romi este necesară o recomandare din partea unei organizații legal constituite a romilor, în care se menționează  că respectivul candidat face parte din etnia romă.

Candidatii vor completa formularul atasat, se va aproba la rectoratul Universitatii din Bucuresti (Str. Panduri nr.90) si se va incarca pe platforma de admitere.

Validarea inscrierii se va face numai dupa aprobarea rectoratului.

https://drive.google.com/file/d/1TK3cQlPiap8WCXoJuCXc1mWMVKzGEkDX/view?usp=sharing

Recomandarea si cererea se scaneaza si se incarca pe platforma.

Se completeaza cererea, se scaneaza si se incarca in platforma.

Se printeaza si se adauga in dosar.

 

 5. Validarea înscrierii:

Validarea înscrierii se face numai dacă după verificarea fiecărui dosar și validarea acestuia, se constată că:

 • dacă toate secțiunile au fost completate corect;
 • candidații au precizat programele de studiu și forma de finanțare la care doresc să concureze;
 • sunt încărcate pe platformă lizibil/ la rezoluție corespunzătoare toate documentele precizate în prezenta metodologie;
 • fiecare candidat a optat pentru min. 1 și max. 6 programe de studiu, a aranjat opțiunile în ordinea preferințelor și și-a asumat ordinea opțiunilor. Se recomandă ca la fiecare program de studiu pentru care ați optat să selectați atât forma de finanțare buget cât și forma de finanțare „Taxă”. După validarea dosarului de înscriere, nu se mai acceptă schimbarea opțiunilor și a ordinii acestora.
 6. Confirmarea locului:
 1. Confirmarea locului: în perioada 26 - 29 iulie 2021, la sediul Facultății de Biologie, Str. Splaiul Independenței nr 91-95, sector 5, București

26.07.2021 - orele 1200 - 1600

27 - 28 - 29.07.2021 – orele 900 – 1400

 1. Confirmarea locului este realizată de toți candidații care au participat la concursul de admitere (inclusiv de catre cei care sunt pe listele de asteptare) și care doresc să participe în continuare la procesul de admitere, până la afișarea rezultatelor finale, indiferent de poziția pe care o ocupă pe listele de înscriși.
 2. Confirmarea locului se va realiza de către candidat, personal/ procură notarială, pe baza Cărții de identitate (cetățeni români)/ Pașaportului (cetățeni străini), sau procurii notariale.
 3. Candidatul aduce într-un dosar plic actele menționate în tabelul de la punctul 4, coloana (3), INCLUSIV FISA DE INSCRIERE (SE GENEREAZA DIN PLATFORMA DE INSCRIERE)
 4. Candidații care doresc să confirme pentru un loc la buget, trebuie sa se prezinte cu diploma de Bacalaureat in original
 5. Candidații care doresc să confirme pentru un loc la taxă, indiferent de lista de înscriși pe care se regăsesc, vor completa o cerere tip în care solicită un loc cu taxă. Pe Cerere se specifică „îmi mențin opțiunile din Fișa de înscriere (completată on-line)”.
 7. Rezultate finale:

Rezultatele finale vor fi anunțate: în 30 iulie 2021, după ora 1400

 8. Retragere dosare:

Candidații își pot retrage dosarele în perioada 29 - 31 iulie 2021, interval orar 900 - 1200 si  2 - 3 august 2021, intre orele 1300 - 1500 

Retragerea dosarului nu implică și restituirea taxei de admitere.

 

Universitatea din București nu are nici o obligație față de candidații admiși referitoare la cazare și masă.