A D M I T E R E       2 0 1 8 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

 • Perioada de înscriere : 10- 18 iulie 2018
 • Program înscrieri : Luni – Vineri – orele 9 -14

                                          Sâmbătă – Duminică – orele 9 -12

 • După afișarea listelor cu rezultatele preliminare (22 iulie 2017) candidații, indiferent de tipul de loc ocupat (buget / taxă / lista de așteptare) trebuie să confirme locul la buget prin depunerea diplomei de bacalaureat in original (dacă nu a fost depusă la înscriere).
 • Candidații care doresc să confirme pentru locurile cu taxă, vor completa în perioada 23 – 26 Iulie 2017, orele 9 – 14, la secretariat o cerere tip în care solicită un loc cu taxă, specificând și programul de studii (specializare) pentru care optează. Jumătate din taxă se achită în perioada 1,4,5,6 septembrie 2017 la casieria Facultății de Drept subsol – 1600 lei. (chitanța trebuie adusă la secretariatul facultății).
 • Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la buget (în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2017 studii universitare de licență).
 • După perioada (23-26 iulie 2017) numai dosarele candidaților care au confirmat locul cu diploma de bacalaureat in original sau cerere tip pentru locurile cu taxă vor fi luate în calcul pentru rezultatele finale. Dosarele celor care nu au confirmat locul vor fi scoase automat din program.
 • Rezultatele vor fi afișate la sediul și pe site-ul Facultății de Biologie la adresa , după cum urmează:
  • 19 iulie 2017: Rezultate proba I – Eseu
  • 22 iulie 2017 : Listele cu rezultatele preliminare
  • 30 iulie 2017: Listele cu rezultatele finale ce conțin doar candidații admiși, care au confirmat cu actele menționate mai sus.

Studii universitare de licenta

 

Rezultate