Noutati2

 • Facultatea de Biologie

  Splaiul Independentei, 91-95
 • Platforma de Cercetare in Biologie si Ecologie

  Splaiul Independentei 91-95
 • Scoala Doctorala in Biologie >>>>>> Scoala Doctorala in Ecologie

  Cercetare in Biologie; Cercetare in Ecologie
 • 1
 • 2
 • 3
533

Toţi candidaţii admişi la BUGET sau la TAXĂ trebuie să depună la Secretariat  în perioada 24 - 26 septembrie 2018, o cerere (tipizat de la Secretariat) pentru confirmarea locului.

Candidaţii admişi la buget, trebuie sa prezinte la secretariat actele de studii în original.  Neprezentarea actelor de studii în original

la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la buget.

Candidaţii admişi la taxă, trebuie să prezinte în aceeași perioadă şi chitanţa care confirmă achitarea sumei de 1700 lei.

 Taxa se achită la Casieria Universității (Bd. Kogălniceanu nr. 36 – 46, Clădirea Rectoratului – demisol). Chitanța trebuie adusă la secretariatul Facultății de Biologie.

Candidaţii care au depus 2 dosare și au fost admişi la ambele specializări de master, vor confirma specializarea pentru care optează la buget, şi vor decide dacă se retrag de la cealaltă specializare, sau vor urma doua specializări, una fiind obligatoriu la taxa până în data de 26 septembrie 2018.

Retragerea dosarelor se face în perioada 24 - 26 septembrie 2018, intre orele 9-12.

330

 

Rezultate admitere master septembrie 2018


 • BIOCHIMIE SI BIOLOGIE MOLECULARA: 17.09.2018  - Proba scrisa – ora 9, Laborator Biochimie (Sediul din Splaiul Independentei); 18.09.2018- Interviu – ora 9 – Platforma PCBE, et.2, camera 201 
 • APPLIED BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY: 17.09.2018  - Proba scrisa – ora 12, Laborator Biochimie (Sediul din Splaiul Independentei); 18.09.2018- Interviu – ora 12 – Platforma PCBE, et.2, camera 201 
 • BIOLOGIE MEDICALA: 14.09.2018 - Proba scrisa – ora 12,  Amfiteatrul Brândza (Sediul din Gradina Botanica); 18.09.2018 - Interviu – ora 9, Sala 1(Sediul din Splaiul Independentei) 
 • TAXONOMIE SI BIODIVERSITATE: 18.09.2018 – Proba scrisa, ora 9 – Laborator morfologia plantelor (Sediul din Gradina Botanica); 19.09.2018- Interviu - ora 9, Laborator morfologia plantelor 
 • GENETICA APLICATA SI BIOTEHNOLOGIE: 18.09.2018, ora 1000 – proba scrisă în Laboratorul de Genetică – Sala 2,3 (Et. 1) (Sediul din Gradina Botanica); 19.09.2018, ora 1000 – Interviu - Laboratorul de Genetică – Sala 2 (Et. 1) 
 • MICROBIOLOGIE APLICATA SI IMUNOLOGIE: 17.09.2018- Proba scrisa – Amfiteatrul Brândza, ora 9; (Sediul din Gradina Botanica);            - 19.09. 2018- Interviu - Lab. Microbiologie, ora 9;
 •  MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN LABORATOARELE MEDICALE: 14.09.2018- Proba scrisa – Amfiteatrul Brândza, ora 8; (Sediul din Gradina Botanica); 17.09. 2018- Interviu - Lab. Microbiologie, ora 12;
 • NEUROBIOLOGIE: 17.09.2018 - Proba scrisa– ora 9, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei); 19.09.2018 -  Interviu – ora 9, Sala Master Neurobiologie 
 • MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CAPITALULUI NATURAL / SUSTAINABILITY OF SOCIO-ECOLOGICAL COMPLEXES: 17.09.2018 - Proba scrisa – ora 10, Platforma PCBE,sala 101(Sediul din Splaiul Independentei); 18.09.2018 - Interviu – ora 10, Platforma PCBE,sala 101 
 • ANTROPOLOGIE EVOLUTIONISTA: 17.09.2018 - Proba scrisa– ora 11, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei);  19.09.2018 -  Interviu – ora 11, Sala Master Neurobiologie 
 • FIZIOLOGIE CELULARA SI BIOFIZICA MEMBRANELOR: 17.09.2018 - Proba scrisa– ora 13, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei); 19.09.2018 - Interviu – ora 13, Sala Master Neurobiologie 
 • BIOLOGIE SISTEMICA: 17.09.2018 - Proba scrisa– ora 15, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei); 19.09.2018 - Interviu – ora 15, Sala Master Neurobiologie
 • APPLIED BIOINFORMATICS FOR LIFE SCIENCE: 14.09.2018 - Proba scrisa– ora 9, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei); 17.09.2018 - Interviu – ora 12, Sala Master Neurobiologie

 

5899
 • Perioada de înscriere : 4-11 septembrie 2018
  • 4-7.09. 2018 – orele 900- 1400
  • 8,9.09.2018 – orele 900- 1200
  • 10,11.09.2018 – orele 900- 1400
 • Examen : 14-19 septembrie 2018
 • Afişare rezultate: 21 septembrie 2018
 • Media minimă de admitere este 7 (şapte)
 • Taxa de înscriere la admitere: 200 lei.
 • Taxa anuală este de 3.400 lei
 • Acte necesare:

- Fisa tip de înscriere;

- Diplomă de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul;

- Diplomă de licenţă şi foaia matricolă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă de licență pentru promoția 2018;

- Certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;

- Certificatul de căsătorie în copie certificată conform cu originalul (dacă este cazul);

- 3 fotografii ¾ cm;

- Copie după cartea de identitate;

- Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;

- Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;

- Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă. (taxa se achită la sediul facultății, la înscriere.)

- Dosar plic.

 • Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă la înscriere la concursul de admitere, se va prezenta unul din următoarele documente:

- copie legalizată de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);

- adeverinţă de la casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie);

- adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;

- adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.

 

Pentru studiile universitare organizate într-o limbă straină admiterea va conține obligatoriu o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.   

( Metodologia concursului de admitere Studii universitare de masterat 2018).

 

 • Absolvenţii din promoţia 2018 vor prezenta adeverinţa de absolvire în original pâna la eliberarea actelor originale.
 • Informații suplimentare găsiți pe www.bio.unibuc.ro
571

(licență anul III și master anul II) se pot prezenta la examene în sesiunea de toamnă 1-21 septembrie 2018

420

Inscrieri -  3-5 SEPTEMBRIE 2018

 

DATA ŞI LOCUL SUSŢINERII DISERTAŢIEI:

 

 •  BIOCHIMIE SI BIOLOGIE MOLECULARA

7 septembrie 2018, Laborator Biochimie, ora 11

 • BIOLOGIE MEDICALA

7 septembrie 2018, sala 1, ora 11

 • GENETICĂ APLICATĂ ȘI BIOTEHNOLOGIE

7 septembrie 2018, Laborator Genetică, ora 10

 • MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CAPITALULUI NATURAL

7 septembrie 2018,  Platforma PCBE, sala 101, ora 14

 NEUROBIOLOGIE

7 septembrie 2018, sala Master Neurobiologie, ora 9

 • MICROBIOLOGIE APLICATĂ ȘI IMUNOLOGIE

7 septembrie 2018, Laborator Microbiologie, ora 10

 • MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN LABORATOARELE MEDICALE

7 septembrie 2018, Laborator Microbiologie, ora 12

 TAXONOMIE ȘI BIODIVERSITATE

7 septembrie 2018, Laborator Sistematica plantelor, ora 12

 

EU e-Privacy Directive

Autentificare