CURS DE DEONTOLOGIE ACADEMICĂ

CURS FACULTATIV OBLIGATORIU

 

Absolvirea cursului de Deontologie academică reprezintă o condiție de înscriere la examenul de finalizare a ciclului masteral.

Cursul totalizează 14 ore fizice și 3 credite ECTS, (3 Cursuri) suplimentare în raport cu cele 30 de credite semestriale obligatorii din planul de învățământ. Forma de evaluare este Verificare și se notează cu calificativele ADMIS/ RESPINS

Cursurile se țin după următorul program:

Nr. Crt. Serie Masterul Zi/ Ore Săli
1. Master an I, seria 1 Biochimie și Biologie Moleculară Curs 1: Sâmbătă 14 octombrie 10 - 13 Amf. Voinov
Genetică Aplicată și Biotehnologii Curs 2: Sâmbătă 28 octombrie 10 - 13 Amf. Voinov
Microbiologie Aplicată și Imunologie Curs 3: Sâmbătă 04 noiembrie 10 - 16 Amf. Voinov
2. Master an I, seria 2 Biochimie Medicală Curs 1: Duminică 15 octombrie 10 - 13 Amf. Voinov
Neurobiologie Curs 2: Duminică 29 octombrie 10 - 13 Amf. Voinov
Managementul calității Curs 3: Duminică 05 noiembrie 10 - 16 Amf. Voinov
Managementul Integrat al Capitalului Natural