Candidaţii admişi la buget, trebuie sa prezinte la secretariat actele de studii în original. Neprezentarea actelor de studii în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la buget.

 

Candidaţii admişi la taxă, trebuie să prezinte în aceeași perioadă chitanţa care confirmă achitarea sumei de 1800 lei.

 

Taxa se achită la Casieria Universității (Bd. Kogălniceanu nr. 36 – 46, Clădirea Rectoratului – demisol). Chitanța trebuie adusă la secretariatul Facultății de Biologie.

 

Retragerea dosarelor se face în perioada 22, 25, 26 septembrie 2017, intre orele 9-12.