Facultatea de Biologie - Universitatea Bucuresti

Splaiul Independentei 91-95

 • Măreşte caracterele
 • Dimensiune normală caractere
 • Micşorează caracterele

ADMITERE MASTER 2 0 1 7

Email Imprimare PDF
 • Perioada de înscriere : 4-11 septembrie 2017
  • 4-8.09. 2017  – orele 900- 1400
  • 9,10.09.2017 – orele 900- 1200
  • 11.09.2017    – orele 900- 1400

 • Examen :  14-19 septembrie 2017
 • Afişare rezultate:  22 septembrie 2017
 • Media minimă de admitere este 7 (şapte)
 • Taxa de înscriere la admitere:200 lei.

Taxa anuală este de 3400  lei

 

 • Acte necesare:
 • - Fisa tip de înscriere;
 • - Diplomă de bacalaureat în original sau copie certificată conform cu originalul;
 • - Diplomă de licenţă şi foaia matricolă în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă de licență pentru promoția 2017;
 • - Certificatul de naştere în copie certificată conform cu originalul;
 • - Certificatul de căsătorie în copie certificată conform cu originalul(dacă este cazul);
 • - 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • - Copie după cartea de identitate;
 • - Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • - Documentul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
 • - Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă. (taxa se achită la sediul facultății, la înscriere.)
 • - Dosar plic.

- Pentru studiile universitare organizate într-o limbă straină admiterea va conține obligatoriu o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.   

( Metodologia concursului de admitere Studii universitare de masterat 2017).

 • Absolvenţii din promoţia 2017 vor prezenta adeverinţa de absolvire în original pâna la eliberarea actelor originale.
 • Informații suplimentare găsiți pe www.bio.unibuc.ro.

 

Metodologie admitere master 2017