Facultatea de Biologie - Universitatea Bucuresti

Splaiul Independentei 91-95

A D M I T E R E 2 0 1 7 - STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ

Email Imprimare PDF
Perioada de înscriere : 10- 18 iulie 2017
 •    10 - 14 IULIE 2017  – orele 900-1400
 •    15, 16 IULIE 2017 – orele 900-1200
 •    17,18 IULIE 2017  – orele 900-1400  
Selecţia candidaţilor se face astfel:
 • Proba I- Eseu - probă eliminatorie, notat cu admis/respins

Eseul se depune împreună cu dosarul de înscriere.

Afişare rezultate proba I – Eseu – 19 iulie 2017

Contestaţiile se depun în data de 20 iulie 2017 la secretariat între orele 9 - 12.

 • Proba II - 100% media de la bacalaureat

Afişarea rezultatelor preliminare (pentru candidații care pot opta  pentru un loc de la buget, taxă):  22 iulie 2017

Departajarea candidaţilor situați pe ultimul loc cu aceeași medie se face astfel: are prioritate candidatul cu nota cea mai mare la limba română scris la examenul de bacalaureat.

NUMĂR DE LOCURI FINANȚATE PRIN GRANTURI DE STUDII (buget):

  (Urmează aprobare M.E.C.S.)

 • Programul de studii Biologie (învățământ cu frecvență, 3 ani) – 60 locuri
 • Programul de studii Biochimie (învățământ cu frecvență, 3 ani)  – 40 locuri
 • Programul de studii Ecologie şi protecţia mediului (învățământ cu frecvență, 3 ani) – 30 locuri
 • NUMĂR DE LOCURI TAXĂ: 
 • Biologie – 60
 • Biochimie – 40
 • Ecologie și Protecția Mediului – 30
 • Taxa de înscriere pentru admitere este de 150 lei.
 • Taxa asigura posibilitatea înscrierii la toate cele trei programe de studiu. Se achită la sediul facultății, la înscriere, după verificarea dosarului.
 • Pentru locurile cu taxă, taxa anuală este de 3.100 lei  (se poate achita în 2 tranșe).

 

 • Criterii de admitere pentru olimpici:

- Absolventii de liceu cu distincţii la Olimpiadele Scolare Internaţionale (premiile I, II, III, menţiuni, premii speciale) în unul din cei 4 ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie şi cu distincţii la Olimpiadele Scolare Naţionale (premiile I, II, III, mentiuni)  în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie;

-  Absolventii de liceu cu distincţii obţinute la Concursuri Internaţionale de Proiecte de Mediu.

Acte necesare pentru înscriere admitere licenţă:

Pe fișa de înscriere opțiunile trebuie trecute în ordinea dorită de candidat (minim o opțiune - maxim 6 opțiuni), program de studiu/ forma de finațare (buget sau taxă).

 • Eseu motivaţional (maxim 350 cuvinte)

Pentru întocmirea eseului motivațional va rugăm să includeți următoarele aspecte:

- Care sunt motivele pentru care ați ales programul de studiu?

- Care credeți că sunt atuurile dumneavoastră?

- Ce așteptări aveți la absolvirea programului de studiu ales?

- Ce planuri de viitor aveți?

 • Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau copie certificată conform cu originalul sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2017) eliberată de către instituţia de învăţământ, în care se menţionează media generală, notele la probele examenului de bacalaureat, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • Certificatul de naştere în copie legalizată;
 • Diploma de olimpic, numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici;
 • Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
 • 2 fotografii tip 3/4;
 • Copie după cartea de identitate;
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial de care aparţin din care să rezulte că este apt pentru admitere la facultate;
 • Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă (se achita in sala de inscriere);
 • Dosar plic.

 

 Confirmarea locurilor la buget / taxă

Indiferent de tipul de loc ocupat în listele afișate în data de 22 iulie 2017

(buget / taxă / lista de așteptare)

Pentru locurile de la buget se vor lua în calcul

- dosarele candidaților care au depus diploma de bacalaureat în original în perioada de înscriere la facultate (10-18 iulie 2017) și

- dosarele la care se va depune diploma de bacalaureat în original în perioada 23-26 iulie 2017. 

 Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original la termen, din vina exclusivă a candidatului admis, duce la pierderea locului finanțat de la buget (în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2017 studii universitare de licență).

--------------------------

Metodologia admiterii