UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ 

În  ziua  de  13.11.2018, ora 13

în Laboratorul de Neurobiologie  al Facultăţii de Biologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

UTILIZAREA MODELĂRII BIOMOLECULARE ÎN OPTIMIZAREA DIAGNOSTICULUI DE LABORATOR ÎN TIMP REAL ÎN CAZURILE DE PACIENȚI ÎN SUPRADOZE DE DROGURI SINTETICE

de  către  

Forje Sandra Mărgărita

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie


 

UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ 

În  ziua  de  29.10.2018, ora 16

în Sala de Conferințe, Platforma PCBE  a Facultăţii de Biologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

Analiza moleculară a speciilor de sturioni din Dunăre - aplicații în acvacultură și conservare

de  către  

Burcea Alexandru

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie


 

UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

În  ziua  de  26.10.2018, ora 12,

în Facultatea de Biologie - Sediul din Grădina Botanică, Laboratorul de Microbiologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

STUDIUL FENOTIPIC ŞI MOLECULAR AL FACTORILOR DE VIRULENŢĂ LA Bordetella pertussis ÎN VEDEREA OPTIMIZĂRII DIAGNOSTICULUI ŞI MONITORIZĂRII TUSEI CONVULSIVE

de  către  

Oprea Georgeta Cristina

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie


UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ 

În  ziua  de  5.10.2018, ora 10

în Sala 201, Platforma PCBE  a Facultăţii de Biologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

Obținerea biotehnologică a nicotinamid-mononucleotidului în Escherichia coli și studiul potențialului antidiabetic al acestuia

de  către  

Marinescu George Cătălin

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie


 UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ 

În  ziua  de  2.10.2018, ora 11

în Facultatea de Biologie, Sala de Master Neurobiologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

THE ANTIMICROBIAL EFFECT OF ZEIN NANOPARTICLES LOADED WITH DIFFERENT METAL IONS

de  către  

Jaberi Ahmed Kareem Hammood

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie 


 

UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ 

În  ziua  de  25.09.2018, ora 12

în Sala de Conferințe, Platforma PCBE  a Facultăţii de Biologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

STUDII ECOLOGICE ASUPRA ȚESTOASEI DE USCAT DOBROGENE (TESTUDO GRAECA IBERA) ÎN ROMÂNIA

de  către  

Moraru Valentina Elena

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie 


 

UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ 

În  ziua  de  25.09.2018, ora 1030

în Sala de Conferințe, Platforma PCBE  a Facultăţii de Biologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

STUDIU ASUPRA SPECIILOR CRIPTICE DE LILIECI (ORD. CHIROPTERA: MAMMALIA) DIN CARPAȚII MERIDIONALI (MUNȚII FĂGĂRAȘULUI ȘI PIATRA CRAIULUI), ROMÂNIA

de  către  

Mărginean Georgiana (Crețu)

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie 


 

UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ 

În  ziua  de  24.09.2018, ora 10

în Sala de Conferințe, Platforma PCBE  a Facultăţii de Biologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

Studiul mecanismelor biochimice induse de nanoparticule de TiO2 la nivel dermal şi pulmonar

de  către  

Nica Ionela-Cristina

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie 


 UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ 

În  ziua  de  21.09.2018, ora 10

în Sala de Conferințe, Platforma PCBE  a Facultăţii de Biologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

Studii morfologice, sistematice şi ecologice, asupra faunei de Oribatide (Acari: Oribatida) din Mediul Subteran Superficial, din Masivul Piatra Craiului

de  către  

Dumitrache Ioana (Nae)

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie 


UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

În  ziua  de  20.09.2018, ora 12,

în Facultatea de Biologie - Sediul din Grădina Botanică, Sala de Genetică

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

Studiul patogenității virusului West Nile la unele gazde vertebrate

de  către  

Mălăcea Diana Mihaela (Popescu)

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie


UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ 

În  ziua  de  19.09.2018, ora 14

în Sala 101, Platforma PCBE  a Facultăţii de Biologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

Implicarea speciilor de ixodide (Acari- Ixodidae) în transmiterea virusului encefalitei de căpușe

(Flaviviridae)

de  către  

Ilina Lucia Elena (Ionescu)

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie 


UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

În  ziua  de  14.09.2018, ora 15,

în Facultatea de Biologie - Sediul din Grădina Botanică, Laboratorul de Microbiologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

Investigarea interrelațiilor dintre inflamație, infecția spermatică și variațiile parametrilor seminali în infertilitatea masculină

de  către  

Silea Flora-Codruța

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie


UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ 

În  ziua  de  11.09.2018, ora 10

în Sala 201, Platforma PCBE  a Facultăţii de Biologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

STUDII IN VITRO DE EVALUARE A BIOCOMPATIBILITĂȚII UNOR MATERIALE CU SUPRAFAȚĂ MODIFICATĂ PENTRU REGENERARE OSOASĂ

de  către  

Staraș Adela-Ioana

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie 


   UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ 

În  ziua  de  3.07.2018, ora 15

în Facultatea de Biologie - Sediul din Grădina Botanică, Laboratorul de Fitopatologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

”STUDIUL MORFOLOGIC, BIOLOGIC, ECOLOGIC ȘI DIAGNOZA NEMATODELOR GALICOLE FITOPARAZITE DIN GENUL MELOIDOGYNE”

de  către  

Boroș Leonard

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie 


UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ 

În  ziua  de  26.06.2018, ora 16

în Facultatea de Biologie, Laboratorul de Neurobiologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

NOI PERSPECTIVE ÎN MANEGEMENTUL PATOLOGIILOR PSIHIATRICE (depresie majoră, depresie cu elemente psihotice și Alzheimer) PRIN APLICAREA COMBINATĂ A TEHNICILOR IN SILICO ȘI NEUROPSIHOLOGICE

de  către  

Alexandrescu Iuliana Margareta 

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie  

 


UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

În  ziua  de  26.06.2018, ora 15

în Facultatea de Biologie, Laboratorul de Neurobiologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

NOI ABORDĂRI TERAPEUTICE ALE COMPUȘILOR NATURALI PRIN TEHNICI DE

FARMACOLOGIE COMPUTAȚIONALĂ

de  către  

Udrea Ana-Maria

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie 

 


 UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

În  ziua  de  25.06.2018, ora 14,

în Facultatea de Chimie, Sediul din Soseaua Panduri nr. 90-92, Sala SP1,

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

Dezvoltarea de biochip-uri pentru detecţia şi analiza highthroughput a biomoleculelor

de  către  

Banu Melania Ana

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie

 


 UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

În  ziua  de  25.06.2018, ora 12,

în Facultatea de Biologie - Sediul din Grădina Botanică, Laboratorul de Microbiologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

Investigarea factorilor de virulență ai tulpinilor de Haemophilus influenzae circulante în România

de  către  

Aramă Mihaela Cristina (Giucă)

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie

 


 UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ 

În  ziua  de  25.06.2018, ora 11,

în Facultatea de Biologie - Sediul din Grădina Botanică, Laboratorul de Microbiologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

EVALUAREA PROPRIETĂȚILOR ANTI-BIOFILM ALE UNOR SUPRAFEȚE PROTETICE NANOSTRUCTURATE

de  către  

Telcian Ancuța

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie

 


UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

În  ziua  de  11.06.2018, ora 12

în Facultatea de Biologie - Sediul din Grădina Botanică, Laboratorul de Microbiologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

INVESTIGAREA PROPRIETĂŢILOR BIODEGRADATIVE ALE MICROFUNGILOR KERATINOFILICI ŞI A POTENŢIALELOR APLICAŢII PRACTICE

de  către  

Mariana Constantin (Călin)

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie 

 


 UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ 

În  ziua  de  11.06.2018, ora 10

în Sala de Conferințe, Platforma PCBE  a Facultăţii de Biologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

Studiul histopatologic, histochimic, imunohistochimic și biochimic al proceselor patologice ale prostatei la om

de  către  

Chirimeacă Paula (Badea)

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie 

  


 UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

În  ziua  de  11.06.2018, ora 9

în Facultatea de Biologie - Sediul din Grădina Botanică, Laboratorul de Microbiologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat

intitulată:

CLOSTRIDIUM DIFFICILE: PATOGENITATE, VIRULENŢĂ ŞI EPIDEMIOLOGIE MOLECULARĂ

de  către  

Macovei Ioana Sabina

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie 

 


 UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

În  ziua  de  23.05.2018, ora 1130

în Centrul Internațional de Biodinamică, Intrarea Portocalelor 1B, București

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat intitulată:

Platforme bioanalitice pentru evaluarea dinamicii sistemelor celulare model

de  către  

Stănică Luciana

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie 

 


 UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

În  ziua  de  22.05.2018, ora 12

în Laboratorul de Genetică al Facultății de Biologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat intitulată:

Variații genotipice și fenotipice în melanoamele cutanate cu regresie

de  către  

Mititelu Carmen (Dumitru)

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie   

 


 UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

A N U N Ţ

În  ziua  de  13.04.2018, ora 11

în Facultatea de Biologie - Sediul din Grădina Botanică, Laboratorul de Microbiologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat intitulată:

Infecțiile ulcerelor de gambă: etiologie, profiluri de rezistență și virulență

de  către  

Georgescu Mihaela

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie

 


UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

În  ziua  de  13.04.2018, ora 10

în Facultatea de Biologie - Sediul din Grădina Botanică, Laboratorul de Microbiologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat intitulată:

Profiluri de rezitență la antibiotice beta-lactamice ale bacililor Gram-negativi de importanță medicală

de  către   

Porumbel Iuliana (Capdemai)

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie


 UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

În  ziua  de  30.03.2018, ora 11

pe Platforma PCBE, sala 201,

a  Facultăţii de Biologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat intitulată: 

Evaluarea statusului populațional la specii de Salmonide din România

de  către  

 Popa Gina-Oana

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor 

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie.