UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

 

În ziua de 28.09.2017, ora 12

în Laboratorul de Genetica Microorganismelor din Grădina Botanică a Facultăţii de Biologie

va avea loc pre-susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

 

Studii la nivel molecular în identificarea taxonomică a unor tulpini patogene aparținând genului Bacillus

de către  

 

  Bordea (Bicheru) M. Nicoleta Simona

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie

 


 

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

 

În ziua de 26.09.2017, ora 11

în Laboratorul de Microbiologie din Grădina Botanică a Facultăţii de Biologie

va avea loc pre-susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

 

Contribuții privind studiul microorganismelor cu efect de biodeteriorare a obiectelor de patrimoniu din materiale textile naturale

de către  

 

  Rădulescu Hortensia Clara

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie.

 


UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

 

În ziua de 31.07.2017, ora 12

în Laboratorul de Microbiologie din Grădina Botanică a Facultăţii de Biologie

va avea loc pre-susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

 

Bioevaluation of Nanotechnological Solutions Designed for Antimicrobial Applications

de către  

 

MOHAMMED DYIA HUSSIEN

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.


 

 

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

 

În ziua de 29.06.2017, ora 9

în Sala 5 din Grădina Botanică a Facultăţii de Biologie

va avea loc pre-susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

 

Identificarea, caracterizarea chimică și evaluarea potențialului antimicrobian al unor extracte vegetale

de către  

Tăbuș (Roman) Luminița

 

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie.

 


 

 

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

 

În ziua de 24.04.2017, ora 12

în Sala de conferințe a Platformei PCBE a Facultăţii de Biologie

va avea loc pre-susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

 

STUDIU PRIVIND BIOLOGIA ŞI DINAMICA POPULAŢIILOR DE PĂSĂRI RĂPITOARE DE ZI (AVES: FALCONIFORMES) DIN DOBROGEA

 

de către  

 

Stanciu Cătălin-Răzvan

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie.

 

 

 


A N U N Ţ

 

În ziua de 7.04.2017, ora 12

în Sala de Fiziologie animală a Facultăţii de Biologie

va avea loc pre-susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

 

EFECTE CINETICE ȘI TROFICE ALE CHEMOKINELOR CXCL1 ȘI CXCL2 ASUPRA NEURONILOR SENZITIVI PRIMARI

de către  

 

Marinescu Antonia Teona (Deftu)

 

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie.


 

UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

 

În  ziua  de  22.03.2017, ora 12,30

în Sala de conferințe a Platformei PCBE a  Facultăţii de Biologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat intitulată:

 

SISTEMATICA, BIOLOGIA, DINAMICA POPULAȚIILOR ȘI CORELAREA PREZENȚEI PĂSĂRILOR (AVES) CU TIPURILE DE HABITATE ȘI INFLUENȚA ANTROPICĂ DIN LUNCA SIRETULUI INFERIOR

 

de  către  

 

Dragomir Matei Ionuț

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie.

 

 


UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

 

În ziua de 4.11.2016, ora 16

în Sala Master Biochimie PCBE a Facultăţii de Biologie

va avea loc pre-susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

 

” Effect of Roux-en-y gastric bypass surgery on NLRP3 inflammasome in obesity and type 2 diabetes”

de către  

 

Sârbu (Mocanu) Andreea Oana

 

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie.

 


UNIVERSITATEA  DIN  BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

 

În  ziua  de  28.09.2016, ora 12

în Sala Master Neurobiologie  a Facultăţii de Biologie

va  avea  loc pre-susţinerea  publică a  tezei  de doctorat intitulată:

 

” Mecanisme implicate în maladia Parkinson în procese mitocondriale și răspuns la stres”

de  către  

 

Temelie Mihaela

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în  Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie


 

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

 

În ziua de 19.09.2016, ora 11

în Laboratorul de Genetică III al Facultăţii de Biologie

va avea loc pre-susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

 

” Cercetări privind rezistența la antibiotice și virulența tulpinilor bacteriene uropatogene izolate în ambulator”

de către  

 

Băbănău Mirela (Grosu)

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.

 


 

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

 

În ziua de 19.09.2016, ora 12

în Laboratorul de Genetică III al Facultăţii de Biologie

va avea loc pre-susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

 

” Investigarea corelațiilor dintre compoziția microbiotei intestinale și parametrii biologici evaluați la pacienți cu sindrom metabolic”

de către  

 

Țînțu Mihaela (Chelariu)

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.


 

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

 

În ziua de 14.09.2016, ora 13,30

în Laboratorul de Microbiologie al Facultăţii de Biologie

va avea loc pre-susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

 

” Profiluri genice de virulență și rezistență la tulpini de Staphylococcus aureus izolate în România”

de către  

 

Drăgulescu Elena Carmina

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.


UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

 

În ziua de 13.09.2016, ora 14

în Laboratorul de Genetică II al Facultăţii de Biologie

va avea loc pre-susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

 

” Analiza comparativă a modulării răspunsului imun la Drosophila Melanogaster și Apis Mellifera infectate cu Pseudomonas Entomophila”

de către  

 

Neagu Alina

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.


UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

 

În ziua de 13.09.2016, ora 13

în Laboratorul de Genetică II al Facultăţii de Biologie

va avea loc pre-susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

 

” Studiul la nivel genetic și molecular al răspunsului imun în cursul infecției cu Pseudomonas Aeruginosa la Drosophila Melanogaster”

de către  

 

Mihalache Raluca Mihaela (Radu)

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.


 

UNIVERSITATEA DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE BIOLOGIE

 

A N U N Ţ

 

În ziua de 14.09.2016, ora 15

în Laboratorul de Microbiologie al Facultăţii de Biologie

va avea loc pre-susţinerea publică a tezei de doctorat intitulată:

 

” Markeri fenotipici și genotipici de patogenitate la tulpini de streptococi β-hemolitici izolate din exsudate nazo-faringiene”

de către  

 

Simionescu Diana (Ionescu)

în vederea obţinerii titlului ştiinţific de doctor

în Ştiinţe ale Naturii, domeniul Biologie.

Teza de doctorat poate fi consultată la biblioteca facultăţii.