Facultatea de Biologie - Universitatea Bucuresti

Splaiul Independentei 91-95

  • Măreşte caracterele
  • Dimensiune normală caractere
  • Micşorează caracterele

Documente echivalare studii pentru admitere licenta-CNRED

Email Imprimare PDF

 

Procedura recunoastere studii candidati cu studii in UE si SEE

 


Anexa 1

Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană pentru înscrierea la studii universitare de licenţă

Pentru înscrierea la studii în anul universitar 2016/2017, dosarele pentru recunoașterea studiilor cetățenilor români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se transmit numai de către universități la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) – Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin poștă sau printr-un delegat al universității

 

ACTE NECESARE

  1. Cerere / Application form / Demande Documentul tipizat poate fi descărcat de la adresa http://cnred.edu.ro/pdf/cerere-recunoastere-studii-cetateni-europeni-admitere-licenta_2016.pdf
  2. Diploma de bacalaureat - copie legalizată

Diplomele originale din Italia, Grecia, Spania, Portugalia şi Cipru vor fi vizate cu Apostila Convenţiei de la Haga.

Diplomele originale emise în statele care nu sunt părţi ale Convenţiei privind Apostila de la Haga vor fi supralegalizate de către:

Ministerul Învăţământului şi Ministerul Afacerilor Externe din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al României în ţara emitentă și Ministerul Afacerilor Externe din România sau

Ministerul Învăţământului din ţara emitentă, Ambasada/Oficiul Consular al ţării emitente în România şi Ministerul Afacerilor Externe din România.

Adeverinţa de promovare a examenului de bacalaureat din Italia, "Pruebas de Aptitud para el Acceso a la Universidad, calificación Apto" din Spania și adeverința pentru examenele naționale pentru liceu general (Panellinies Exetaseis) din Grecia vor fi vizate cu Apostila de la Haga.

3. Foile matricole pentru toţi anii de liceu (clasele 9/10 - 12/13) – copii;

4. Documentul personal de identificare – copie:

paşaport – copie după paginile 1, 2, 3, 4 sau

alt act de identitate care să dovedească calitatea de cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană;

5. Pentru documentele redactate în alte limbi decât limbile engleză şi franceză se vor prezenta traduceri legalizate în limba română, în original. Traducerile efectuate în Grecia vor fi legalizate de Ministerul Afacerilor Externe din Grecia.

6. Dovada plăţii sumei aferente:

pe chitanţă / ordin de plată / mandat poştal se va menţiona la plătitor numeletitularului diplomei, aşa cum este trecut în actul de studii;

taxa pentru evaluarea dosarului este de 50 RON.


Taxa se poate achita la casieria CNRED (program de luni până joi, între orele 9-12 şi 14-15) sau prin Ordin de plată / Mandat Poştal în care să fie menţionat contul de mai jos:

 

Beneficiar: Ministerul Educației și Cercetării Științifice
Cod Fiscal: 13729380
Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB
Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX
Cod SWIFT: TREZROBU
Cod BIC: TREZ

ImportantPe ordinul de plată sau pe mandatul poştal emis trebuie să fie scris codul IBAN pentru ca plata să fie valabilă!


DEPUNEREA ACTELOR

Dosarele se depun numai la universitatea la care se solicita înscrierea.


EVALUAREA DOSARELOR

Nu se soluţionează dosarele care nu conţin:

RĂSPUNSURILE PRIVIND RECUNOAŞTEREA STUDIILOR

Atestatul/adeverinţa de recunoaştere a studiilor preuniversitare se eliberează la sediul CNREDtitularului sau delegatului universității.

Diploma originală va fi verificată, obligatoriu, la eliberarea atestatului de echivalare.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE


Procedura pentru 
Recunoaşterea studiilor cetăţenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de licenţă în România poate fi consultată şi prin Punctul de Contact Unic electronic.

Informaţii prin telefon: de luni până joi, între orele 09:00-12:00.


Gabriela LEŢCAI, consilier
E-mail: 
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Telefon: 021 405 56 40
Fax: 021 313 10 13


Veronica MURARIU, consilier
E-mail: 
Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
Telefon: 021 405 62 60
Fax: 021 313 10 13