Facultatea de Biologie - Universitatea Bucuresti

Splaiul Independentei 91-95

 • Măreşte caracterele
 • Dimensiune normală caractere
 • Micşorează caracterele

ADMITERE MASTER 2 0 1 6

Email Imprimare PDF

Perioada de înscriere : 3-11 septembrie 2016

 • 3,4.09. 2016 – orele 900- 1200
 • 5- 9.09.2016 – orele 900- 1400
 • 10,11.09.2016 – orele 900- 1200

 Examen :  14-19 septembrie 2016

 • Afişare rezultate:  23 septembrie 2016
 • Media minimă de admitere este 7 (şapte)

Taxa de înscriere la admitere:200 lei.

 Taxa anuală este de 3300  lei

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA BUGET SAU LA TAXĂ MASTER SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

 • Acte necesare:
 • - Fisa tip de înscriere;
 • - Diplomă de bacalaureat în original;
 • - Diplomă de licenţă şi foaia matricolă în original sau adeverinţă din care să reiasă ca a absolvit facultatea;
 • - Certificatul de naştere în copie legalizată;
 • - Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
 • - 3 fotografii tip Buletin de identitate;
 • - Copie după cartea de identitate;
 • - Adeverinţă medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru facultatea la care candidează;
 • - Atestatul de recunoaștere a studiilor efectuate în afara României eliberat de către direcția de specialitate din cadrul M.E.C.S.
 • - Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere. (se achită la sediul facultății, la înscriere.)
 • - Dosar plic.

 - Pentru studiile universitare organizate într-o limbă straină admiterea va conține obligatoriu o probă de competență lingvistică, eliminatorie, notată cu admis/respins.    

( Metodologia concursului de admitere Studii universitare de masterat 2016).

 • Absolvenţii din promoţia 2016 vor prezenta adeverinţa de absolvire în original pâna la eliberarea actelor originale.
 • Informații suplimentare găsiți pe www.bio.unibuc.ro.

 ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ADMIŞI LA BUGET SAU LA TAXĂ MASTER SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

 Toţi candidaţii admişi la BUGET sau la TAXĂ trebuie să depună la Secretariat în perioada 21,22,23 septembrie 2016, o cerere (tipizat de la Secretariat) pentru confirmarea locului.

 Candidaţii admişi la taxă, trebuie să prezinte în aceeași perioadă şi chitanţa care confirmă achitarea sumei de 1650 lei.

 Taxa se achită la Casieria Universității (Bd. Kogălniceanu nr. 36 – 46, Clădirea Rectoratului – demisol). Chitanța trebuie adusă la secretariatul Facultății de Biologie.

 Candidaţii care au depus 2 dosare și au fost admişi la ambele specializări de master, vor confirma specializarea pentru care optează la buget, şi vor decide dacă se retrag de la cealaltă specializare, sau vor urma doua specializări, una fiind obligatoriu la taxa până în data de 23 septembrie 2016.

 Retragerea dosarelor se face în perioada 21,22,23 septembrie 2016, intre orele 9-12.


Programarea examenelor de admitere master- SEPTEMBRIE 2016

 

BIOCHIMIE SI BIOLOGIE MOLECULARA

  - 17.09.2016  - Proba scrisa – ora 10, Laborator Biochimie (Sediul din Splaiul Independentei

- 19.09.2016- Interviu – ora 10 – Laborator Biochimie

 

APPLIED BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY

   - 17.09.2016  - Proba scrisa – ora 13, Laborator Biochimie (Sediul din Splaiul Independentei)

   - 19.09.2016- Interviu – ora 13 – Laborator Biochimie

 

BIOLOGIE MEDICALA

  -14.09.2016  - Proba scrisa – ora 10, sala 1 (Sediul din Splaiul Independentei)

..15.09.2016 -  Interviu – ora 9, sala 1

 

TAXONOMIE SI BIODIVERSITATE

  - 15.09.2016 – Proba scrisa, ora 10 – Laborator morfologia plantelor (Sediul din Gradina Botanica)

  - 16.09.2016 - Interviu - ora 10, Laborator morfologia plantelor

 

GENETICA APLICATA SI BIOTEHNOLOGIE

  - 14.09.2016  - Proba scrisa – ora 10, Laborator Genetica Microorganismelor (Sediul din Gradina Botanica)

  - 15.09.2016 -  Interviu – ora 10, Lab.Genetica Microorganismelor

 

MICROBIOLOGIE APLICATA SI IMUNOLOGIE

  -15.09.2016  - Proba scrisa– ora 9, Amf. Brandza (Sediul din Gradina Botanica)

  - 16.09.2016 -  Interviu – ora 9, Amf. Brandza

 

MANAGEMENTUL CALITĂȚII ÎN LABORATOARELE MEDICALE

-15.09.2015  - Proba scrisa– ora 12, Amf. Brandza (Sediul din Gradina Botanica)

-1 6.09.2015 -  Interviu – ora 12, Amf. Brandza

 

NEUROBIOLOGIE

  -16.09.2016 - Proba scrisa– ora 9, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei)

  - 19.09.2016 -  Interviu – ora 9, Sala Master Neurobiologie

 

MANAGEMENTUL INTEGRAT AL CAPITALULUI NATURAL

  - 15.09.2016 - Proba scrisa  – ora 10, Platforma PCBE,sala 101(Sediul din Splaiul Independentei)

  - 16.09.2016 - Interviu – ora 10 ,  Platforma PCBE,sala 101

 

SUSTAINABILITY OF SOCIO-ECOLOGICAL COMPLEXES

  -15.09.2016 - Proba scrisa  – ora 13, Platforma PCBE,sala 101(Sediul din Splaiul Independentei)

  -16.09.2016 - Interviu – ora 13,  Platforma PCBE,sala 101

 

ANTROPOLOGIE EVOLUTIONISTA

  - 16.09.2016 - Proba scrisa– ora 11, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei)

  -  19.09.2016 -  Interviu – ora 11, Sala Master Neurobiologie

 

FIZIOLOGIE CELULARA SI BIOFIZICA MEMBRANELOR

 -16.09.2016 - Proba scrisa– ora 13, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei)

  - 19.09.2016 -  Interviu – ora 13, Sala Master Neurobiologie

 

BIOLOGIE SISTEMICA

  - 16.09.2016 - Proba scrisa– ora 15, Sala Master Neurobiologie (Sediul din Splaiul Independentei)

  - 19.09.2016 -  Interviu – ora 15, Sala Master Neurobiologie