Facultatea de Biologie - Universitatea Bucuresti

Splaiul Independentei 91-95

 • Măreşte caracterele
 • Dimensiune normală caractere
 • Micşorează caracterele

Admitere 2016- Studii Universitare de licenta

Email Imprimare PDF

 

Rezultate, proba I, eseu motivational

 

 


 

Perioada de înscriere : 13-20 iulie 2016

 

 • 13 - 15 IULIE 2016  – orele 900-1400
 • 16, 17 IULIE 2016 – orele 900-1200
 • 18 - 20 IULIE 2016  – orele 900-1600   

 

Selecţia candidaţilor se face astfel:

 

Proba I- Eseu - probă eliminatorie, notat cu admis/respins

Eseul se depune împreună cu dosarul de înscriere.

Afişare rezultate proba I – Eseu – 21 iulie 2016

Contestaţiile se depun în data de 22 iulie 2016 la secretariat între orele 9 - 12.

 

Proba II - 100% media de la bacalaureat

 

Afişarea rezultatelor preliminare (pentru candidații care pot opta  pentru un loc de la buget, taxă și lista de așteptare):  25 iulie 2016

 

 

Departajarea candidaţilor situați pe ultimul loc cu aceeași medie se face astfel: are prioritate candidatul cu nota cea mai mare la limba română scris la examenul de bacalaureat.

 

Confirmarea ocuparii locurilor de la buget se face cu diploma de bacalaureat în original. Confirmarea ocuparii locurilor de la taxă se poate face și cu diploma de bacalaureat în copie legalizată.

 

 • NUMĂR DE LOCURI FINANȚATE PRIN GRANTURI DE STUDII (buget) ( Urmează aprobare M.E.C.S.):
 

Programul de studii Biologie (învățământ cu frecvență, 3 ani) – 59 locuri din care 1 loc pentru candidații de etnie rromă

Programul de studii Biochimie (învățământ cu frecvență, 3 ani)  – 39 locuri

Programul de studii Ecologie şi protecţia mediului (învățământ cu frecvență, 3 ani) – 29 locuri

 

 • NUMĂR DE LOCURI TAXĂ:  
 

Biologie – 61

Biochimie – 41

Ecologie și Protecția Mediului – 31

 

 • Taxa de înscriere pentru admitere este de 150 lei
 • Taxa asigura posibilitatea înscrierii la toate cele trei programe de studiu. Se achită la sediul facultății, la înscriere.
 • Pentru locurile cu taxă, taxa anuală este de 3.100 lei  (se poate achita în 2 tranșe).

 

 

 Criterii de admitere pentru olimpici:
- Absolventii de liceu cu distincţii la Olimpiadele Scolare Internaţionale (premiile I, II, III, menţiuni, premii speciale) în unul din cei 4 ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie şi cu distincţii la Olimpiadele Scolare Naţionale (premiile I, II, III, mentiuni)  în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie;
- Absolventii de liceu cu distincţii obţinute la Concursuri Internaţionale de Proiecte de Mediu.
 
 Acte necesare pentru înscriere admitere licenţă:
 
 Fişă- tip de înscriere; (model pe site-ul facultății- www.bio.unibuc.ro)
Pe fișa de înscriere opțiunile trebuie trecute în ordinea dorită de candidat (minim o opțiune - maxim 6 opțiuni), program de studiu/ forma de finațare (buget sau taxă).
 Eseu motivaţional (maxim 350 cuvinte)
Pentru întocmirea eseului motivațional va rugăm să includeți următoarele aspecte:
- Care sunt motivele pentru care ați ales programul de studiu?
- Care credeți că sunt atuurile dumneavoastră?
- Ce așteptări aveți la absolvirea programului de studiu ales?
- Ce planuri de viitor aveți?
 Diploma de bacalaureat în original sau adeverinţa tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma (se accepta şi copie legalizată numai însoţită de adeverinţă de la facultatea unde a fost depus originalul);
 Certificatul de naştere în copie legalizată;
 Diploma de olimpic, numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici;
 Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
 2 fotografii tip 3/4;
 Copie după cartea de identitate;
 Adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial de care aparţin din care să rezulte că este apt pentru admitere la facultate;
 Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă (se achita in sala de inscriere);
 Dosar plic.
 
Pentru cetăţenii  străini - un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de M.E.C.S.;
Candidaţii  care au urmat studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a foii matricole, precum şi atestatul de recunoaştere a studiilor de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice (vezi site-ul http://www.cnred.edu.ro/)
 
 Pentru candidații care au fost/sunt studenți la altă facultate:  adeverința de la altă facultate din care să rezulte numărul de ani urmați, forma de finanţare pe anii de studiu (buget sau taxa)  şi dacă au beneficiat de bursă.
 Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere: candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic (în activitate) și personalul încadrat în Universitatea din Bucuresti pentru susținătorii legali ai candidatului.
 La admitere pot candida şi cetățenii statelor membre ale UE, ai statelor apartinând Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene având obligația de a prezenta atestatul de recunoaștere a studiilor.
 
 
 
 
 
 
 
 

 Criterii de admitere pentru olimpici:

 

 - Absolventii de liceu cu distincţii la Olimpiadele Scolare Internaţionale (premiile I, II, III, menţiuni, premii speciale) în unul din cei 4 ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie şi cu distincţii la Olimpiadele Scolare Naţionale (premiile I, II, III, mentiuni)  în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu la disciplinele Biologie, Chimie; 

- Absolventii de liceu cu distincţii obţinute la Concursuri Internaţionale de Proiecte de Mediu.

 

Acte necesare pentru înscriere admitere licenţă:

 

 •  Fişă- tip de înscriere; (model pe site-ul facultății- www.bio.unibuc.ro)Pe fișa de înscriere opțiunile trebuie trecute în ordinea dorită de candidat (minim o opțiune - maxim 6 opțiuni), program de studiu/ forma de finațare (buget sau taxă).
 • Eseu motivaţional (maxim 350 cuvinte)Pentru întocmirea eseului motivațional va rugăm să includeți următoarele aspecte:- Care sunt motivele pentru care ați ales programul de studiu?- Care credeți că sunt atuurile dumneavoastră?- Ce așteptări aveți la absolvirea programului de studiu ales?- Ce planuri de viitor aveți?
 • Diploma de bacalaureat în original sau adeverinţa tip din care să rezulte că au absolvit liceul şi au promovat examenul de bacalaureat, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma (se accepta şi copie legalizată numai însoţită de adeverinţă de la facultatea unde a fost depus originalul); 
 • Certificatul de naştere în copie legalizată; 
 • Diploma de olimpic, numai pentru candidații care se înscriu ca olimpici;
 • Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul); 
 • 2 fotografii tip 3/4; 
 • Copie după cartea de identitate;
 • Adeverinţa medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de dispensarul teritorial de care aparţin din care să rezulte că este apt pentru admitere la facultate;
 •  Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă (se achita in sala de inscriere);
 • Dosar plic.

 

Pentru cetăţenii  străini:

  - un certificat de competență lingvistică pentru limba română eliberat de către instituții abilitate de M.E.C.S.;Candidaţii  care au urmat studiile în străinătate vor prezenta la înscriere traducerea legalizată a diplomei obţinute şi a foii matricole, precum şi atestatul de recunoaştere a studiilor de către Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării Științifice (vezi site-ul http://www.cnred.edu.ro/)

 

Pentru candidații care au fost/sunt studenți la altă facultate:  

- adeverința de la altă facultate din care să rezulte numărul de ani urmați, forma de finanţare pe anii de studiu (buget sau taxa)  şi dacă au beneficiat de bursă.

 

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:

 - candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii personalului didactic (în activitate) și personalul încadrat în Universitatea din Bucuresti pentru susținătorii legali ai candidatului.

 

La admitere pot candida şi cetățenii statelor membre ale UE, ai statelor apartinând Spațiului Economic European şi ai Confederației Elvețiene având obligația de a prezenta atestatul de recunoaștere a studiilor.

 

 


 Lista candidatilor inscrisi la Facultatea de Biologie in data de: