Facultatea de Biologie - Universitatea Bucuresti

Splaiul Independentei 91-95

Teme de licenta pentru studentii anului II Biologie/Biochimie/Ecologie

Email Imprimare PDF

 

Până la data de 29 aprilie 2016 studenții anului II Biologie, Biochimie și Ecologie trebuie să aleagă tema lucrării de licență și conducătorul științific. Conducătorii științifici sunt listați în ordine alfabetică și corespunzător gradului didactic.

 

Toți studenți vor depune la secretariat până la data de 29 aprilie 2016 o cerere tip (după modelul afișat pe site) în care se precizează titlul lucrării de licență. Cererea este avizată de conducătorul științific ales.

 

 

Conducătorul științific va stabili planul lucrării și termenele la care se vor prezenta diferite capitole ale lucrării de licență. Este obligatoriu ca studenții să prezinte conducătorului științific o parte din lucrarea de licență până la data de 30 noiembrie 2016, de preferat:

 

  • Aspecte teoretice (ale problematicii abordate) în cazul lucrărilor cu parte experimentală

 

  • Anumite capitole (stabilite de conducătorul științific)  din Stadiul actual al cunoașterii în cazul lucrărilor fără parte experimentală

 

 

 Recomandari pentru intocmirea Lucrarii de licenta (valabile pentru directiile de studiu Biologie, Biochimie, Ecologie) 

 

 

 

 

 

 Cerere tema licenta - Biologie

 

Cerere tema licenta - Biochimie


Cerere tema licenta - Ecologie