Facultatea de Biologie - Universitatea Bucuresti

Splaiul Independentei 91-95

 • Măreşte caracterele
 • Dimensiune normală caractere
 • Micşorează caracterele
Facultatea de Biologie

Rezultate admitere, 25 iulie 2016

Email Imprimare PDF

Lista candidatilor admisi

 

Specializarea Biologie- buget

Specializarea Biologie -taxa

Specializarea Biochimie- buget

Specializarea Biochimie -taxa

Specializarea Ecologie- buget

Specializarea Ecologie - taxa


 

 

LISTA CANDIDAŢILOR IN ASTEPTARE (ordinea mediilor)

 

Lista candidatilordin R. Moldova - in asteptare

 


În atenţia candidaţilor care vor să ocupe numai un loc la taxǎ !!

 

În perioada 26,27,28 iulie 2016, orele 9-14 confirmarea locului la taxǎ se face cu diploma de bacalaureat – copie legalizatǎ şi o cerere care se completeaza la secretariatul facultǎţii.


 

Admitere 2016- Studii Universitare de licenta

Email Imprimare PDF

 

Rezultate, proba I, eseu motivational

 

 


 

Perioada de înscriere : 13-20 iulie 2016

 

 • 13 - 15 IULIE 2016  – orele 900-1400
 • 16, 17 IULIE 2016 – orele 900-1200
 • 18 - 20 IULIE 2016  – orele 900-1600   

 

Selecţia candidaţilor se face astfel:

 

Proba I- Eseu - probă eliminatorie, notat cu admis/respins

Eseul se depune împreună cu dosarul de înscriere.

Afişare rezultate proba I – Eseu – 21 iulie 2016

Contestaţiile se depun în data de 22 iulie 2016 la secretariat între orele 9 - 12.

 

Proba II - 100% media de la bacalaureat

 

Afişarea rezultatelor preliminare (pentru candidații care pot opta  pentru un loc de la buget, taxă și lista de așteptare):  25 iulie 2016

 

Citeşte mai mult...
 

Documente echivalare studii pentru admitere licenta-CNRED

Email Imprimare PDF

 

Procedura recunoastere studii candidati cu studii in UE si SEE

 


Anexa 1

Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană pentru înscrierea la studii universitare de licenţă

Pentru înscrierea la studii în anul universitar 2016/2017, dosarele pentru recunoașterea studiilor cetățenilor români și din state membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și din Confederația Elvețiană se transmit numai de către universități la Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED) – Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, prin poștă sau printr-un delegat al universității

 

ACTE NECESARE

Citeşte mai mult...
 

P R E C I Z Ă R I Admitere Studii de Licență Iulie 2016

Email Imprimare PDF

 

În vederea înmatriculării în anul I, candidații admiși din listele preliminare, cât și candidații din listele de așteptare au obligația să depună în zilele de 26, 27, 28 iulie 2016 orele 900-1400, la secretariatul facultății următoarele acte:

Pentru ocuparea unui loc la buget

 • Diploma de Bacalaureat în original (în cazul în care nu se eliberează aceasta se depune la secretariat Adeverința de promovare a examenului național de bacalaureat și adeverința în care se menționeaza că nu s-a eliberat Diploma de Bacalaureat – pentru candidații care au susținut și promovat examenul național în anul 2016)

 

Pentru ocuparea unui loc la taxă

 • Diploma de Bacalaureat în copie legalizată. În perioada 1,2,5,6, septembrie 2016 se achită la caseria Universității din București (subsol) 1.550 lei. Chitanța trebuie depusă la secretariatul Facultății de Biologie

Neprezentarea acestor acte la termen, din vina exclusivă a candidatului, duce la pierderea locului (în conformitate cu metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere – Iulie 2016 studii universitare de licență)

Rezultatele vor fi afișate la sediul și pe site-ul Facultății de Biologie la adresa www.bio.unibuc.ro, după cum urmează:

  • 21 iulie 2016: Rezultate proba I – Eseu
  • 25 iulie 2016 : Listele cu rezultatele preliminare
  • 30 iulie 2016: Listele cu rezultatele finale ce conțin doar candidații admiși, care au confirmat cu actele menționate mai sus

 


 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE

 

Citeşte mai mult...
 

POSTURI DIDACTICE VACANTE SCOASE LA CONCURS - iunie 2016

Email Imprimare PDF

 

 

Rezultatele concursurilor

 


Pagina 6 din 8
Joomla extensions by Siteground Hosting